Home / Blog / Hipster als trans-Atlantische discussie

Hipster als trans-Atlantische discussie

LATER LEZEN

Opvallende subculturele stromingen, zoals emo’s en hipsters, worden vaak geridiculiseerd. Mikpunten zijn daarbij vooral de opvallende kleding, de muziekstijl en de bijhorende gedeelde gedragingen. Meestal gebeurt dit wanneer de subculturele beweging de underground ontstijgt en zichtbaar wordt voor de mainstream. Hipsters hebben deze fase de afgelopen jaren doorlopen met als hoogtepunt de alom bekende ‘Dickhead’ video.

In Duitsland heeft de gerenomeerde uitgever Suhrkamp nu een verzameling van min of meer wetenschappelijke essays over de hipster uitgebracht. Het boek, dat tot nu toe helaas alleen in het Duits verkrijgbaar is, heeft de nogal onwennige  titel Hipster; Eine transatlantische Diskussion, waarbij het trans-Atlantische verwijst naar de vele Amerikaanse auteurs die in dit boek aan het woord komen. Het werk is een van de eerste serieuze pogingen om het fenomeen hipster vanuit verschillende perspectieven te belichten. Er wordt niet alleen getracht om antwoorden te geven op bijvoorbeeld de kledingsstijl of geboortedatum en -plaats van de hipster, maar worden er ook tegenargumenten en afwijkende ideeën besproken. Zo wordt er in een essay gesteld dat de hipster geen aparte subcultuur vormt, maar in verschillende subculturen is te plaatsen. Hipsters heb je dus niet alleen in de electronische dance scene, maar bijvoorbeeld ook in de hip-hop scene. In een ander essay wordt gesteld dat de ware hipster al in 2003 is uitgestorven en dat de hipster van nu een slap commercieel aftreksel is van de  originele hipster van toen.

Passend bij de subcultuur heeft het boek een licht ironische ondertoon en biedt het naast entertainende stukken ook serieus leesvoer met veel nieuwe inzichten. Wie niet wil wachten op de Nederlandse vertaling kan het boek hier alvast in het Duits kopen.

DEEL DIT BERICHT