Home / Blog / Impliciete conservatieve waarden in Nederlands jeugdbeleid

Impliciete conservatieve waarden in Nederlands jeugdbeleid

LATER LEZEN

De overheid probeert haar jeugdbeleid zoveel mogelijk af te stemmen op basis van objectief onderzoek, statistiek en bewezen effectiviteit. Dat betekent echter niet dat uit het beleid geen normen en waarden spreken. Omdat deze echter nooit expliciet gemaakt worden, is er sprake van en ‘verborgen curriculum’ van jeugdbeleid. In een recente studie [abstract] worden deze waarden in het Nederlandse familiebeleid geanalyseerd.

De onderzoekers onderzochten beleidsdocumenten uit de periode 2007-2010 van het toenmalige Ministerie voor Jeugd en Gezin, die zij analyseerden aan de hand van een bestaand model met 56 waarden. De resultaten laten zien dat de waarden zich over vier domeinen uitstrekken.

In alle documenten wordt veiligheid binnen het gezin benadrukt. Op zich is dit niet verwonderlijk, omdat het Ministerie zich ook bezighield met kindermisbruik. Daarnaast staat het domein liefdadigheid centraal, met waarden als behulpzaamheid en verantwoordelijkheid die volwassenen moeten nemen voor kinderen.  Succes benadrukt competentie en efficiëntie onder kinderen. Het gaat daarbij om het voorbereiden van kinderen op hun toekomst in de maatschappij. Tot slot spreekt uit de documenten conformiteit.  Het gaat hier om eerbied naar ouders en het belang van het gezin (deze waarden zijn afwezig in documenten over kindermisbruik).

De resultaten weerspiegelen de ideologische achtergrond van toenmalig minister Rouvoet. Eruit spreekt een conservatieve benadering gericht op bescherming. Het valt daarbij op dat er een tweedeling van ouders wordt gemaakt: de algemene aanspreekvorm van ouders is er een van empowerment: er wordt op hun vaardigheid vertrouwd. Bij risico-ouders ontbreekt deze totaal.

Het onderzoek biedt een aardig inzicht in de onderliggende normatieve insteek van het Ministerie. Het wordt vooral interessant wanneer het herhaald wordt: in hoeverre verandert het jeugdbeleid met het komen en gaan van ministers?

DEEL DIT BERICHT