Home / Blog / Koelbloedige Barbie

Koelbloedige Barbie

LATER LEZEN

De Barbiepop als een belangrijk icoon in populaire cultuur heeft al lang een cultstatus verworven. Maar Barbie blijft verrassen, want als je denkt dat je alles gezien hebt wat er met Barbiepoppen gedaan kan worden, komen er opeens deze kostelijke foto’s langszwaaien met Barbie als koelbloedig moordenaar en als vermorzeld slachtoffer. Of deze kunstvoorwerpen, waarbij onderdelen van Barbie tot sieraden getransformeerd zijn. Sommige dingen veranderen echter nooit. Hoewel de discussie over Barbie als veroorzaker van allerlei negatieve effecten al lang afgehandeld scheen, komt onverwachts dit onderzoek (PDF) ter voorschijn.  In het onderzoek wordt de Barbiepop verantwoordelijk gemaakt voor het ‘onrealistische’ lichaamsbeeld van jonge meisjes. Volgens de onderzoekers is Barbie “a vehicle through which very young girls internalize an unhealthily thin ideal”. In dit soort studies worden dan ook graag verwijzingen gemaakt naar eetstoornissen, die dit soort blootstelling aan Barbiepoppen kan veroorzaken: “Health authorities, educators, and parents, who are concerned about the increasingly young age of girls developing disordered eating behaviors, should question the unhealthy body ideals relentlessly churned out by toy manufacturers.” Dit soort ongefundeerde beweringen wakkeren irrationele angsten aan en leggen verbanden, waar geen verbanden bestaan. Wordt de redenering van de onderzoekers gevolgd, dan zouden alle meisjes die ooit Barbies hebben bekeken lijden onder een verkeerd lichaamsbeeld. Het enkel bekijken van Barbies als veroorzaker van allerlei negatieve effecten op lichaamsbeeld en zelfbewustzijn van jonge meisjes, doet af aan het plezier dat Barbies bij jong en oud kunnen ontketenen.