Home / Blog / Langer is beter: schrijftips voor academici empirisch onderzocht

Langer is beter: schrijftips voor academici empirisch onderzocht

LATER LEZEN

Academisch schrijven hoort bondig te zijn. Dat is het advies dat studenten en onderzoekers steevast krijgen. Onderzoekers van de University of Chicago zijn het daar niet mee eens. Ze onderzochten [volledige toegang] meer dan een miljoen abstracts over een periode van zeventien jaar uit acht disciplines op stilistische kenmerken. Ze keken daarbij naar hoe vaak de studie geciteerd werd.

Tien schrijfregels werden geëvalueerd:

1: Houd het kort
Gemeten in aantal woorden en aantal zinnen.

2: Houd het compact
Gemeten in gemiddelde lengte van zinnen in het specifieke journal, waarbij gekeken werd of het abstract korter was dan het gemiddelde.

3: Houd het simpel
Gemeten door gebruikte woorden af te zetten tegen een standaard Engels woordenboek en een woordenboek van makkelijke woorden.

4: Gebruik de tegenwoordige tijd 
Gemeten door verhouding gebruik verleden en tegenwoordige tijd te vergelijken.

5: Vermijd bijwoorden en bijvoeglijk naamwoorden
Gemeten door aandeel bijwoorden en bijvoeglijk naamwoorden af te zetten tegen het gemiddelde van het specifieke journal.

6: Spits toe
Gemeten door steekwoorden van het abstract te signalen in de abstracttekst.

7: Toon innovativiteit en belang aan 
Gemeten door te kijken naar gebruik woorden als novel, new, innovative, key, significant, crucial.

8: Wees krachtig
Gemeten door verhouding superlatieven en vergrotende trap.

9: Wees zelfverzekerd
Gemeten door te kijken naar lager aandeel zogeheten ‘hedge words‘: somewhat, speculative, appear, almost, largely.

10: Gebruik beeldende woorden
Gemeten door woorden die als onplezierig worden gezien af te zetten tegen prettige woorden: meer actief, eerder een beeld bij te krijgen.

Resultaten

De resultaten lijken opmerkelijk. Korte abstracts leiden tot minder citaties. Het gebruik van meer bijwoorden en bijvoeglijk naamwoorden leidt tot meer citaties. Minder makkelijke woorden gebruiken leidt dan weer tot meer citaties.

Het gebruik van de tegenwoordige tijd is goed voor biologen en psychologen, maar niet voor scheikundigen en natuurkundigen. De steekwoorden herhalen in het abstract is een slecht idee; het belang van een studie aangeven is een goed idee. Hedge words vermijden werkt niet voor biologie en natuurkunde, maar wel voor scheikunde. Prettige woorden hebben positieve effecten.

In onderstaande figuur is aangegeven of een kenmerk een positief effect heeft (blauw) of een negatief effect (rood) heeft op het aantal citaties.

journal.pcbi.1004205.g001

Het is moeilijk om op basis van dit onderzoek nieuw schrijfadvies te formuleren. Alle onderzochte disciplines staan meer aan de bètakant, met psychologie als ‘zachtste’ wetenschap. Ongetwijfeld zal een toevoeging van geestes- en sociale wetenschappen een nog complexer beeld tonen.

DEEL DIT BERICHT