Home / Blog / Lezen, leeftijd en het effect van e-books

Lezen, leeftijd en het effect van e-books

LATER LEZEN

Deze week verscheen er een relatief groot onderzoek van Pew Internet over boeken en jongeren: hoe komen ze in aanraking met boeken en welke formats zijn daarbij van belang? Het rapport bevat veel informatie over Amerikanen vanaf 16 jaar (gebaseerd op een representatieve survey onder 2.986 respondenten. In het afgelopen jaar las 83 procent van de Amerikaanse jongeren tussen 16 en 29 in ieder geval één boek; 43 procent las ‘gisteren’ nog een boek. Hierbij valt op dat e-books meer op telefoon (41%) of computer (55%) worden gelezen dan via een reader als Kindle (23%) of tablet (16%).

Jonge mensen lezen meer voor werk en school dan ouderen. Onderstaande grafiek geeft redenen om te lezen weer. Het is opmerkelijk dat de groep tussen 25 en 30 jaar minder leest dan de groep jonger en ouder dan zij (76% > 1 boek p/jaar) – misschien wel omdat ze dan niet meer moeten? De groep die het laagst scoort zijn 65-plussers: 68 procent van hen had in het afgelopen jaar in ieder geval één boek gelezen.

Er zijn verschillen in format: leerlingen zijn blijkbaar erg aangewezen op hardcopy’s, terwijl de groep 25-30 de meeste audioboeken luistert. E-books worden het meest gelezen door mensen tussen de 30-39 jaar. Volgens de onderzochte Amerikanen heeft de komst van digitaal lezen een positief effect gehad en zijn ze meer gaan lezen nu dat digitaal kan. Overigens waren er ook respondenten die digitaal lezen niet prettig vonden.

De meerderheid van hardcopy- en e-book-lezers geeft de voorkeur aan een eigen exemplaar, terwijl het merendeel van de audioboekluisteraars hun exemplaar leent. Hoe jonger, hoe meer er geleend wordt – logisch als je denkt aan de beperkte middelen van scholieren. Zestig procent van de Amerikanen onder de 30 heeft het afgelopen jaar een bibliotheek bezocht. De meeste lezers weten niet dat je bij de bieb ook e-books kunt lenen. Onderstaande tabel geeft weer welke leeftijdsgroepen om welke reden de bibliotheek bezoeken.

Voor de toekomst hebben de respondenten een duidelijke visie: “all possible titles in all possible formats, available to all patrons on every type of device”. De respondenten zien e-books dan ook niet als vervanging voor hardcopy’s, zowel om sentimentele redenen als om het behoud van toegang voor iedereen tot de kennis van boeken.

DEEL DIT BERICHT