Home / Blog / Macht en vriendschap onder paardenmeisjes

Macht en vriendschap onder paardenmeisjes

LATER LEZEN

Paardenmeisjes zijn een bijzondere subcultuur. Waar de meeste jeugdculturen een korte looptijd hebben, zijn paardenmeisjes een bijna tijdloos fenomeen. Desalniettemin vind je ze nauwelijks terug in jeugdcultureel onderzoek. Dat geeft de voorkeur aan ‘coole’ subculturen, zoals punk, hiphop of hipsters. In Nederland beperkt het onderzoek zich tot een enkele scriptie en journalistieke observaties – zie bijvoorbeeld deze bijdrage [PDF]. Paardenmeisjes zijn echter geen Nederlands fenomeen. In een recent artikel [abstract] publiceert Karoliina Ojanen onderzoek naar sociale hiërarchie onder Finse meisjes.

Ojanen laat zien dat vriendschappen op de manege zich in relatief grote groepen voltrekken, van zo’n tien tot twintig meisjes. In iedere manege zijn meerdere groepen. De groepen zijn hecht en exclusief: nieuwkomers horen er niet zo maar bij en vooral de meisjes die alleen rijles hebben (en dus niet verzorgen) worden buitengesloten. Hoe ouder, hoe meer status; hoe meer ervaring, hoe hoger het aanzien als een ‘goed paardenmeisje’. Een manege kenmerkt zich door ‘openbare’ plekken en ‘privégedeeltes’, waarbij de laatste alleen toegankelijk zijn voor de meisjes bovenaan de hiërarchie. De meisjes spraken makkelijk over sociale macht, maar waren daarbij terughoudend in het bespreken van het gebruiken van die macht.

De manege is een bijzondere plek. Het is een ruimte die vrijwel geheel voorbehouden is aan meisjes en waarin zorg en zorgzaamheid centraal staat. Tegelijkertijd, zo toont Ojanen, is de manege het terrein van machtsstrijd onder meisjes onderling. De sociale wereld van de manege is er een van conflict, van plagen en van hiërarchie, maar het is ook een setting waarin hechte vriendschappen zich vormen. Het onderzoek spreekt daarmee een aantal aannames over meisjesvriendschappen tegen en illustreert hoe nader onderzoek van deze bijzondere subcultuur nog veel inzichten over meisjes naar voren kan brengen.

DEEL DIT BERICHT