Home / Blog / Met een computer kun je geen sneeuw scheppen: internetloze ouderen

Met een computer kun je geen sneeuw scheppen: internetloze ouderen

LATER LEZEN

Het internet is geenszins voorbehouden aan de jeugd en veel ouderen zijn online. Ze gebruiken het internet vooral om informatie te zoeken en in contact te blijven. Onderzoek naar de achterblijvers heeft zich vooral gericht op de obstakels die zij ervaren om online te gaan, zoals zorgen over veiligheid of gebrekkige vaardigheden. In een recente studie [abstract, New Media & Society] onderzocht Päivi Hakkarainen de betekenis die Finse ouderen die weigeren online te gaan hechten aan de computer: waar staat dat volgens hen voor?

De onderzoekers verzamelden 126 verslagen van ouderen (gemiddelde leeftijd: 69 jaar) die er bewust voor kozen geen computer en internet te gebruiken. Uit de analyse kwamen vier clusters van betekenis.

Gereedschap

A computer? Why don’t I use one? Well, it’s not much when it comes to shovelling snow and it’s just in the way when carrying firewood. (p.9)

De computer is een stuk gereedschap dat handig is, bijvoorbeeld bij schrijven of boekhouding, maar waarvoor ze al andere gereedschappen gebruiken. De computer is simpelweg een ding en geen lifestyle of wereldveranderend concept. Het is daarbij opmerkelijk dat sociale media en audiovisuele inhoud volledig afwezig is in deze manier van betekenis geven.

Vrijheidsontnemer

I feel that life has now provided me with a kind of holiday. Why on earth would I ruin it by staring at a computer screen for hours; I’d sort of be letting others program me. (p.11)

Voor een aantal respondenten staat de computer voor afhankelijkheid en het ontnemen van vrijheid. De woorden ‘slavernij’ en ‘verslaving’ werden vaak gebruikt. Dit vertoog is waarschijnlijk sterk geïnformeerd door allerlei berichten in de media over internetverslaving.

Bedreiging

I saw a film on TV where they beamed with pride while showing how a robot fed a paralysed man, an old war veteran who had given his all. Is this how they’ll be taking care of us soon? With a computer? (p.12)

Voor deze groep is de computer vaak een bedreiging van zaken als veiligheid, gezondheid, het huishouden, menselijke contact, energie, of met de hand schrijven. Veel van deze mensen geven de voorkeur aan een simpel en eenvoudig leven, en het internet compliceert dat bestaan.

Marker van verschil

You have to have the courage to be a hick. I don’t need a computer. You have to dare to live your own life and sometimes opt for the slow lane. (p.13)

De respondenten maakten een duidelijke wij-en-zij-tegenstelling. ‘Wij’ zijn degenen die het weerstaan, ‘zij’ zijn de malle computerenthousiastelingen die ons proberen over te halen. Voor sommigen betekent dit dat ze achterblijven (waar ze grapjes over maken), voor anderen juist dat zij de ‘betere groep’ zijn.

Recht op internetloos zijn

Het interessante aan de studie is dat afzien van het internet een bewuste keuze is voor deze ouderen en dat deze keuze echt onderdeel is van hun identiteit. Hakkarainen komt daarom met een aanbeveling die je maar weinig hoort, maar die zeker aandacht verdient: het recht op oud worden zonder internet.

DEEL DIT BERICHT