Home / Blog / Nederlandse ouders gaan het beste om met internetgedrag kinderen

Nederlandse ouders gaan het beste om met internetgedrag kinderen

LATER LEZEN

EU Kids Online is een groot doorlopend onderzoeksproject van Sonia Livingstone  en Leslie Haddon van de gerenommeerde London School of Economics (LSE). Ze rapporteren regelmatig over de stand van zaken rond het internetgebruik van jongeren (11 tot 16 jaar) en maken daarbij relevante vergelijkingen tussen Europese landen. De laatste publicatie heet Opportunities, Risks, Harm and Parental Mediation [volledig onderzoek PDF, samenvatting PDF] en gaat over de mogelijkheden en gevaren waar kinderen online mee te maken kunnen krijgen.

De onderzoekers keken zowel naar het risicogedrag van kinderen als naar de manier waarop ouders daarmee omgaan. Een grote zorg van ouders en opvoeders is online pesten. Dit blijkt in alle landen ongeveer even veel voor te komen. De grootste verschillen gaan over de omgang met seksueel expliciet materiaal. Op basis van deze en andere data onderscheiden de onderzoekers vier clusters, die geografisch interessant verdeeld zijn – zie figuur beneden: onbeschermde netwerkers, beschermden door beperkingen, semi-gesteunde risico-gamers en gesteunde risico-verkenners. Nederland valt in het laatste cluster, samen met de Scandinavische landen.

Beschermden door beperkingen
Het grootste blok landen (waarin Groot-Brittannië en België) bevat ouders die hun kinderen te veel beschermen – in dat opzicht is het antipornovoorstel van premier Cameron geen verrassing. Te veel beschermen is nadelig voor de online mogelijkheden van kinderen, zo stellen de onderzoekers.

Onbeschermde netwerkers
Er is ook een centraal-Europees cluster waar kinderen online erg actief zijn, maar waar ouders nauwelijks betrokken zijn bij het internetgedrag van hun kinderen. Deze kinderen ondervinden gematigde risico’s en weinig schade.

Risico-gamers
In deze landen (vooral in het Oostblok) wordt vooral veel gegamet, wat gepaard gaat met gematigde risico’s.

Gesteunde risico-verkenners
Dit zijn landen als Nederland waar kinderen veel ervaring hebben online. Deze kinderen komen ook gevaren tegen, zoals seksueel expliciete content, maar hun ouders zijn betrokken bij het gebruik. Tweederde van de onderzochte tieners in dit cluster zit in de groep zonder risico, maar dit cijfer is het laagste van alle clusters. Zestien procent zit in de groep seksueel risico. Bijna de helft van de ouders geeft de voorkeur aan actieve begeleiding en slechts zeventien procent is van het verbieden. Klik hier voor een geĂŻllustreerd A4-tje [PDF] met de inzichten voor Nederland.

Het algemene beeld van het onderzoek laat zien dat omgang met risico’s niet een eenvoudig probleem is. Bescherming leidt niet meteen tot minder risico’s en als ouders actief betrokken zijn, kan dat juist weer leiden tot kinderen die meer risico’s opzoeken. Het gaat bovendien niet alleen om wat ouders doen, maar ook bijvoorbeeld om hoe de cultuur in een land is op school. Wel geldt dat hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders en hoe groter de ervaring van kinderen, hoe beter er wordt om gegaan met risico’s. Ook in dit onderzoek is een belangrijke conclusie dat kwetsbare kinderen het meeste risico lopen – en dit zijn nu juist de kinderen waar ouders en school het minst bij betrokken zijn.