Home / Blog / De toekomst van crowdfunding onderzocht

De toekomst van crowdfunding onderzocht

LATER LEZEN

Nu de overheid bezuinigt op kunst en cultuur, wordt het in toenemende mate belangrijk of het publiek bereid is de portemonnee te trekken. Niet alleen om het eindresultaat aan te schaffen, maar ook om te participeren in het productieproces. Deze bereidheid van een kritische massa om bij te dragen aan de totstandkoming van een indivueel project wordt crowdfunding genoemd.

Voorbeelden van Nederlandse crowdfundingsites zijn Ten Pages (boeken), Cinecrowd (film) en Voordekunst (kunst). In het geval van Ten Pages plaatst een auteur de eerste tien pagina’s van zijn manuscript en op basis van dit voorproefje kunnen particulieren besluiten een aandeel te kopen in het boek. Een aandeel kost vijf euro en als er binnen een vooraf vastgestelde periode tweeduizend aandelen zijn verkocht, volgt publicatie bij een gerenomeerde uitgeverij. De meest succesvolle publicatie van Ten Pages is Zo Zuidas, een Sex and the City-achtig verslag van het leven op de Zuidas door drie jonge, anonieme vrouwen.

Samenwerking
Maar krijgt iemand die een filmproject financieel ondersteunt een kleine vermelding op de aftiteling of inspraak in het scenario? Met andere woorden: wat is de relatie tussen donateur en producent en welke implicaties heeft crowdfunding voor het productieproces? Deze vraag staat centraal in het onderzoek [PDF] dat Snezana Nedeski deed naar crowdfunding van videogames op het internationale crowdfundingplatform Kickstarter. Via onder meer diepte-interviews met twee gameproducenten concludeert zij dat projecten met een grote mate van openheid en betrokkenheid, zowel van gebruiker als producent, de meeste kans van slagen hebben. Wie slechts het geld aanneemt en daarna volledig zijn eigen lijn trekt, loopt een groter risico dat zijn project mislukt. Crowdfunding wordt in ieder geval een grote toekomst voorspeld, omdat volgens Nedeski dat er met het toenemende gebruik van internet een enorm potentieel aan nieuwe, actieve gebruikers ontstaat dat aan crowdfunding bij zal dragen via internetplatforms.

Mecenaat
Fay Breeman onderschrijft de conclusies van Nedeski wat betreft openheid en betrokkenheid in haar studie [PDF] naar crowdfunding, maar is minder optimistisch over het fenomeen op zich. Zij ziet crowdfunding niet als een nieuw, revolutionair concept, maar trekt parallellen met het historisch mecenaat dat Nederland vanaf de negentiende eeuw kent. Dat mecenaat was democratisch, maar tegelijkertijd geconcentreerd in de hogere sociale klassen en waar de kracht van crowdfunding zou moeten zitten in het verbreden van het culturele aanbod, richten crowdfundingsites zich nog altijd op een cultureel onderlegd en elitair publiek. Beide studies merken op dat er behoefte is aan valide data over de beweegredenen van de deelnemers aan crowdfunding, zowel aan de geldgevende als geldwervende kant, omdat de motivatie en insteek goede indicatoren zijn van de kans op succes.

DEEL DIT BERICHT