Home / Blog / World of Classcraft: een online role playing game voor in de klas

World of Classcraft: een online role playing game voor in de klas

LATER LEZEN

De Canadese leerkracht Shawn Young heeft een educatieve versie gemaakt van World of Warcraft, de virtuele gamewereld. Wanneer een leerling het goed doet in de les, krijgt hij experience punten en powers die hij in de les kan gebruiken, zoals in les mogen eten of extra tijd tijdens een toets. Wanneer hij iets fout doet, schaadt dat zijn gezondheid en kan hij zelfs sterven – in het spel dan natuurlijk. Het equivalent daarvan in de les is bijvoorbeeld nablijven. Leerlingen vormen groepjes en kiezen een klasse die ze willen zijn (mage, warrior of healer).

Young zamelt op dit moment geld in zodat andere docenten ook World of Classcraft kunnen aanbieden. Meer info daarover hier.