Home / Blog / Sociale netwerken van matig belang bij politieke campagnes

Sociale netwerken van matig belang bij politieke campagnes

LATER LEZEN

Het is verkiezingstijd en sociale media staan vol met campagnepraat en zwartmakerij. Voor de inzet van sociale media in de campagne wordt vaak naar Obama 2008 verwezen. Deze week kwam het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Internet met onderzoeksresultaten over politiek op sociale netwerken. Slechts een derde van de Amerikanen blijkt social network sites (SNS) belangrijk te vinden voor het bijhouden van politiek nieuws. Democraten blijken meer waarde te hechten aan zulke sites dan Republikeinen.

Onderstaande figuur geeft de percentages weer voor het belang van SNS voor verschillende activiteiten, verdeeld naar Democraten en Republikeinen. Twee andere patronen vallen op in de resultaten: zwarte gebruikers en jonge gebruikers (18-29 jaar) vinden deze sites belangrijker dan hun tegenhangers.

De respondenten is gevraagd de impact van politieke berichten op sociale netwerken in te schatten. Een kwart geeft aan dat ze politiek actiever worden na over een kwestie te hebben gelezen op een sociaal netwerk. Ook hier scoren Democraten beter, want dit geldt voor zelfs een derde van hen. Zo’n 16 procent van alle respondenten geeft aan dat ze na een discussie of bericht hun mening over een kwestie hebben bijgesteld. Er zit ook een keerzijde aan: 9 procent van de gebruikers wordt minder betrokken bij een issue na erover te hebben gelezen.

Overigens geeft de overgrote meerderheid (84%) aan zelden of nooit iets over politiek te posten. Hierbij geldt dat als je in het echte leven veel over politiek praat, het waarschijnlijker is dat je dit ook op sociale media doet.

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een survey onder 2253 Amerikanen van boven de 18. Een korte samenvatting staat hier, een langer verslag hier.