Home / Blog / Verantwoordelijk drugs gebruiken doe je zo

Verantwoordelijk drugs gebruiken doe je zo

LATER LEZEN

Drugsgebruik komt vooral voor onder uitgaande jongeren, zo blijkt uit de jaarlijkse Drugsmonitor (2010, 2011). Ook in andere landen is dit zo. Het meeste van dit drugsgebruik is recreatief, dat wil zeggen dat een middel wordt genoten zonder dat er sprake is van misbruik of verslaving (definitie van het Trimbos, p.314). Veel van deze uitgaansgebruikers benadrukken ook dat het gebruik recreatief is en maken dit tot onderdeel van hun identiteit. In een recent artikel in European Journal of Cultural Studies [abstract] wordt geanalyseerd hoe Deense clubbers dit doen.

Respondenten werden geworven in clubs in Kopenhagen en provinciesteden. Onder 1632 van hen werd een survey afgenomen. Uit deze steekproef werden vervolgens 53 mensen verder geïnterviewd, in een diepte-interview of focusgroep.

Om over te komen als een verantwoordelijke gebruiker, moet men voldoen aan een aantal standaarden. De onderzoeker noemt deze de zes dimensies in de identiteit van de recreationele drugsgebruiker. Het gaat om:

  1. Setting: in staat zijn om de juiste plek te kiezen om bepaalde drugs in te doen en de mate waarin iemand ervoor kan zorgen niet te veel te gebruiken;
  2. Algemene drugskennis: onderscheid kunnen maken tussen verschillende drugs en hun effecten;
  3. Contextuele drugskennis: kennis van eigen ervaringen en beperkingen;
  4. Kwaliteitscontrole: zorgen dat de te nemen drugs geen schadelijke toevoegingen bevatten en dat de dealer betrouwbaar is;
  5. Hiërarchie: erkenning van de eigen ervaring. Nieuwkomers moeten onder toeziend oog gebruiken, ervaren gebruikers hebben een verantwoordelijkheid;
  6. Leeftijd: gebruik door minderjarigen wordt afgewezen.

Het is belangrijk op te merken dat de mate waarin iemand als verantwoordelijke gebruiker wordt gezien wordt bepaald door mensen binnen de recreatieve drugsscene. Het gaat dus niet om wat zorgverleners of andere professionals vinden, maar om hoe ‘soortgenoten’ de gebruiker inschatten. Zij maken daarbij een afweging op deze zes dimensies. Om verantwoordelijk over te komen moet een gebruiker zich de distincties, sociale orde en praktijken eigen maken. Overkomen als verantwoordelijke gebruiker is daarmee niet gemakkelijk.

Noot: hoewel in Nederland meer drugs gebruikt wordt dan in Denemarken, is de verwachting dat deze dimensies ook op zullen gaan voor Nederlandse gebruikers vanwege de overeenkomsten tussen de Nederlandse en Deense context.  

TAGS
DEEL DIT BERICHT