Home / Blog / Twee nieuwe onderwijsprojecten van start

Twee nieuwe onderwijsprojecten van start

LATER LEZEN

Ook dit academisch jaar verzorgt Diep Onderzoek weer universitair onderwijs. Deze week starten twee onderwijsmodules. Linda Duits gaat een mastervak sociologie geven in opdracht van de Graduate School of Social Sciences van de Universiteit van Amsterdam. ‘ Power and Popular Culture’ gaat over de wijze waarop populaire cultuur fungeert als terrein voor maatschappelijke in- en uitsluiting. Cem Gömusäy gaat bachelorwerkgroepen geven in opdracht van het departement Mediastudies van dezelfde universiteit. ‘Analyse televisie en populaire cultuur’ maakt studenten wegwijs in de methodologie van deze opleiding.

TAGS
DEEL DIT BERICHT