Home / Blog / Veiliger vrijen door blootstelling aan Sex & The City

Veiliger vrijen door blootstelling aan Sex & The City

LATER LEZEN

Entertainment-educatie (de inspiratieloze vertaling van entertainment education) is het verpakken van een positieve boodschap van algemeen nut in populaire cultuur. De achterliggende gedachte is het effectmodel: als gewelddadige videogames gamers agressiever maken, zou een positieve boodschap ook een positieve gedragsverandering teweeg kunnen brengen. Media-effecten zijn echter niet zo eenduidig en het idee van media-invloed als een injectienaald is allang achterhaald in de communicatiewetenschap. Er wordt daarom veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van entertainment-educatie en naar de variabelen die daarbij een rol spelen.

Een voorbeeld van zo’n onderzoek is een recente studie [abstract] naar de invloed van identificatie op het overnemen van een boodschap. De onderzoekers legden drie groepen proefpersonen een aflevering van Sex & The City voor. Bij een groep zaten er in de aflevering gesprekken over seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s), bij een groep ging de aflevering wel over SOA’s maar waren de gesprekken er niet, en een derde groep zag een aflevering die niet over SOA’s ging. De resultaten laten zien dat de kijkers uit de eerste groep in de eerste twee weken na blootstelling meer gesprekken over seksuele gezondheid voerden en dat zij zichzelf meer in staat voelden het goede seksuele gedrag uit te voeren. De behaalde resultaten zijn dus minimaal, wat vraagtekens plaatst bij het nut van deze opzettelijke boodschappen in populaire cultuur. Een media-effect bereik je niet zomaar.

DEEL DIT BERICHT