Home / Blog / Verband tussen popularisering politiek en politiek cynisme niet eenduidig

Verband tussen popularisering politiek en politiek cynisme niet eenduidig

LATER LEZEN

De popularisering van de politiek is onderwerp van debat en onderzoek. Vaak wordt popularisering gezien als slechte ontwikkeling, omdat het vermengen van vermaak en politiek afbreuk zou doen aan de gewichtige inhoud. Een tweede manier van kijken poneert dat door populaire formats als The Daily Show mensen die anders niet zouden kijken tóch politiek geïnformeerd worden. Student communicatiewetenschap Mark Boukes schreef zijn scriptie over politiek cynisme in relatie tot popularisering. Boukes voerde twee studies uit (analyse van bestaande survey-data en een experiment) en constateert een verband tussen het kijken naar meer ‘populaire’ nieuwsgenres, dus met meer vermaak, en politiek cynisme. De surveys laten zien dat vermakelijk nieuws leidt tot meer politiek cynisme, maar uit het experiment blijkt dat kijken naar vermakelijk nieuws cynisme juist vermindert. De eindconclusie is dat de effecten van infotainment verschillen per titel (The Daily Show is niet te vergelijken met Pownews) en per kijker.

Een uitgebreidere bespreking van de scriptie hier, de gehele scriptie hier.

DEEL DIT BERICHT