Home / Blog / Leeftijd slechte voorspeller privacygedrag op Facebook

Leeftijd slechte voorspeller privacygedrag op Facebook

LATER LEZEN

Jeugd wordt meestal gedacht kwetsbaarder te zijn voor de slechte kanten van media dan ouderen. Een voorbeeld daarvan zijn de zorgen rond privacy en sociale netwerken: de jeugd zou bijvoorbeeld te onbezonnen dronken foto’s van zichzelf plaatsen met blijvende consequenties. Er is de laatste tijd dan ook veel onderzoek gedaan naar het privacygedrag van jongeren, de zogenaamde digital natives. Sociale netwerken zijn echter allang niet meer het domein van de jeugd. Canadese wetenschappers onderzochten [abstract] verschillen in gebruik van Facebook tussen jongeren en ouderen.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren inderdaad eerder persoonlijke informatie weggegeven op Facebook. Een groot deel van het verschil kan echter verklaard worden door de hoeveelheid tijd doorgebracht op Facebook. Anders gezegd: hoe langer je op Facebook rondhangt, hoe meer je over jezelf los laat. Andere voorspellers waren een hoge behoefte aan populariteit en een lager bewustzijn van de consequenties. Een naar erkenning hunkerende moeder gaat dus even slecht om met privacyinstellingen als haar naar erkenning hunkerende dochter. Dit onderzoek laat zien dat leeftijd (alleen) geen goede voorspeller is en dat er meer overeenkomsten dan verschillen tussen ‘generaties’ zijn.

DEEL DIT BERICHT