Home / Blog / Vergeten media: niet-commerciele bladen helft tijdschriftlandschap

Vergeten media: niet-commerciele bladen helft tijdschriftlandschap

LATER LEZEN

klasseEen doorsnee Vlaams gezin krijgt maandelijks tussen de zes en de achttien niet-commerciële bladen in de bus. Dat is aanzienlijk. Toch wordt dit bijna nooit opgemerkt. In hypes over internet raakt papier al gauw op de achtergrond. De niet-commerciele markt in Vlaanderen is onlangs onderzocht en de resultaten zijn opmerkelijk. Bladen als Visie, Klasse en Kerk&Leven bereiken honderdduizenden Vlamingen. Ze vormen meer dan de helft van het gehele tijdschriftlandschap.

Uit de managementsamenvatting:

Dit soort tijdschriften behoort tot het vaste leesgerief van veel Vlamingen, al blijken niet alle abonnees ook lezers te zijn. Het zijn bladen met elk hun eigenheid, want ze zijn allesbehalve seksloos. Ze vertonen parallellen met de commerciële bladen, maar zijn deels ook anders en complementair. Het zijn bladen die uitdrukkelijk kleur bekennen en maatschappelijke belangen en die van hun doelgroepen nastreven. Abonnees appreciëren dit doorgaans. De waardengedreven tijdschriften in Vlaanderen zijn voor de meeste lezers laagdrempelige kanalen die overzicht en duiding bieden.

Tijdschriften zijn altijd al een onderbelicht kindje geweest in de communicatiewetenschap. Met de komst van internet zijn zij nog verder op de achtergrond geraakt. Sterker nog, een populair blad als Klasse moet toch stoppen in papieren versie. Het is tijd dat media-onderzoekers zich realiseren dat deze bladen niet in de marge bestaan, en grote betekenis hebben voor hun trouwe publiek.

Meer informatie bij Faro.

DEEL DIT BERICHT