Home / Blog / Videobellen vervangt fysiek bezoek in Amerikaanse gevangenissen

Videobellen vervangt fysiek bezoek in Amerikaanse gevangenissen

LATER LEZEN

Video visitation is de naam van een nieuwe vorm van bezoek in Amerikaanse gevangenissen. In plaats van dat gevangenen hun geliefden fysiek mogen ontmoeten, met aanraking of achter glas, kunnen ze elkaar spreken via video. Soms komen de bezoekers alsnog naar de gevangenis, waar ze in een klein kamertje via speciale hardware kunnen ‘bellen’. Ars Technica wijdde er een artikel aan.

Het beeld van de video is korrelig en vanwege de de stand van de camera, zo vertelde een bezoeker, was het niet mogelijk de andere persoon in de ogen te kijken. De kwaliteit van de verbinding komt niet in de buurt van Facetime of Skype.

Deze videobezoeken worden vaak ingezet als vervanging van fysiek bezoek.Meer dan 600 instellingen in de VS hebben een vorm van video bellen, waarbij 74 procent van de gevangenissen die technologie gebruikt als een vorm van vervanging of terugschaling van in-person visits. Geld speelt daarbij een rol: fysiek bezoek vereist meer toezicht van bewaarders. Videobezoeken zijn gratis als de bezoeker on site is, maar de gevangenen moeten betalen als dat niet zo is. Gevangenissen ontvangen dan een deel van de opbrengst. Het verhaal meldt een district dat hiermee $20.000 per jaar verdient.

Het wegnemen van persoonlijk contact is onmenselijk – bezoek zou een recht moeten zijn. Bovendien, zo stelt het artikel, gedragen gevangenen zich beter als ze bezoek mogen ontvangen en daalt recidivisme. Heel neoliberaal wordt daarom het argument gemaakt dat goedkoop in dit geval duurkoop is.

DEEL DIT BERICHT