Home / Blog / Vrouwen van 50+ die expres lekker gek doen

Vrouwen van 50+ die expres lekker gek doen

LATER LEZEN

De Red Hat Society [wiki, officiële pagina] is “een vrolijke vrouwenbeweging voor ladies, die de 50 gepasseerd zijn en plezier in het leven hebben”. De organisatie ontstond in 1998 in Californië toen een paar vriendinnen thee gingen drinken en besloot zich opvallend te kleden. Vrouwen van middelbare leeftijd horen onzichtbaar te worden. De leden van de Red Hat Society willen juist gek doen. Daarom dragen ze rode hoeden, paarse kleding en rode handschoenen. De organisatie is actief in meer dan dertig landen. Nederland is sinds 2005 vertegenwoordigd met inmiddels meer dan 110 chapters.

Samira van Bohemen, Liesbet van Zoonen en Stef Aupers analyseren in een recent artikel [abstract] de relevantie van deze beweging voor haar Nederlandse leden. De studie is gebaseerd op diepte-interviews met veertien Nederlandse Red Hatters.

De Red Hat Society is een bron van vriendschap en steun. De vrouwen vinden het prettig om met andere vrouwen van hun leeftijd samen te zijn. Het biedt ook een manier om om te gaan met ouder worden. Sommige leden vinden het leuk om de aandacht te trekken en stereotypen over oudere vrouwen te ontkrachten. Centraal staat echter plezier.

De bevrijding van plezier maken
De dames vinden dat er pluspunten zitten aan ouder worden. Je hoeft je niet meer te bewijzen of zo nodig aardig gevonden te worden. Je bent meer op je gemak met wie je bent. Deze quote van Corrien is exemplarisch:

After my fiftieth birthday, I think that I started to live more consciously, and this is also due to certain situations you have been confronted with, and that’s why you think ‘It can be over in a blink’. So you want to get more out of life than you did before … and don’t have to fulfill certain expectations … that’s just nice when you think, ‘What do I care if everyone likes me or not?’ – and that is liberating.

De Red Hatters menen dat nu ze de vijftig gepasseerd zijn, ze niet meer hoeven te voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. Daardoor kunnen ze vrij plezier maken.

Vrouwelijkheid en bekeken worden
De Red Hatters kleden zich erg vrouwelijk en kleurrijk, met de bedoeling om de aandacht te trekken en dus bekeken te worden. Sommige leden ervaren het als een verkleedpartijtje zoals ze vroeger ook deden. Terugkeer naar de kindertijd zie je ook in andere grensoverschrijdende activiteiten. Zo vertelt een Hatter dat ze het leuk vindt om belletje te lellen of op haar vingers te fluiten.

De Red Hatters zijn blij met de organisatie waar ze zulke gevoelens kunnen uiten, maar het is niet zo dat de gevoelens ontstaan zijn door het lidmaatschap. De geïnterviewde vrouwen vertellen dat de zucht naar plezier ook samenhangt met gebeurtenissen in hun levens, zoals de dood van een familielid. Het is niet zo dat alle vrouwen dezelfde achtergrond hebben. Bij sommige Red Hatters is deelname juist zo leuk omdat ze zich eerder onder vrouwen gemarginaliseerd voelden, bijvoorbeeld omdat ze geen kinderen hadden.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat het bij de Red Hat Society gaat om beperking en bevrijding: dominante culturele opvattingen van vrouwelijkheid en leeftijd marginaliseren en beperken oudere vrouwen in de westerse maatschappij. Andere vrouwen voelen zich beperkt door zware tijden in hun levens. Voor al deze vrouwen geldt dat ze hierin niet willen zwelgen. In plaats daarvan vieren ze de dingen waar ze om zouden moeten zwelgen: ‘To be unwanted is also to be free’. Op deze wijze bezien is de nadruk op plezier een onderhandeling van heersende ideeën van vrouwelijkheid.

CC beeld: Josh Ward.

TAGS
DEEL DIT BERICHT