Home / Blog / Cultuurverschillen in sportverslaggeving

Cultuurverschillen in sportverslaggeving

LATER LEZEN

Wanneer Chinezen een medaille winnen, is hun speech heel anders dan die van Amerikanen. Communicatiewetenschappers Mei Hua and Alexis Tan onderzochten waar deze verschillen vandaan komen [abstract]. Ze beargumenteren dat niet alleen de culturele waarden van de atleten invloed hebben. Ook die van de journalist spelen een rol. Zo weten we uit eerder onderzoek dat Chinese journalisten bescheidenheid en loyaliteit belangrijker vinden dan agressie en nieuwsgierigheid, wat weer de belangrijkste waarden zijn voor Amerikaanse journalisten. Hua en Tan voerden een inhoudsanalyse uit van 21 Chinese en 18 Amerikaanse televisie-interviews en 28 Chinese and 31 Amerikaanse kranteninterviews, allen rond de Olympische Spelen van 2008.

Nationale trots vs verlangen om te winnen
Uit de vergelijking blijkt dat Amerikaanse goud-winnaars hun succes meer toeschreven aan atletisch talent, persoonlijkheid, individuele stijl en verlangen om te winnen. Chinezen schreven succes toe aan keiharde training, de verwachtingen van anderen en nationale trots. In tegenstelling tot wat verwacht was, waren er geen verschillen in wat toegeschreven werd aan familie, vrienden en fans. Wel erkennen Chinezen meer dan Amerikanen de rol van hun coach.

De onderzoekers wijzen erop dat een interview een samenspel is tussen journalist en sporter. De verschillen worden niet alleen veroorzaakt door andere antwoorden, de journalisten stellen ook andere vragen.

Uitersten
Een bezwaar bij het onderzoek is de simplistische tegenstelling tussen individualistische en collectivistische culturen met de VS en China als uitersten. Door de statistische vergelijking van twee groepen worden verschillen uitvergroot en is er geen aandacht voor overeenkomsten of afwijkingen. Het was bovendien interessant geweest om te zien of er ook verschillen zijn tussen hoe Amerikanen Chinezen interviewen vice versa.

CC foto: Ivan Walsh

DEEL DIT BERICHT