Home / Blog / De functies van spelletjes op de radio

De functies van spelletjes op de radio

LATER LEZEN

Het idee bestaat dat media voor de komt van sociale netwerken alleen maar zenders waren en de luisteraar of kijker passief. Ook toen waren er echter al allerlei vormen van publieksparticipatie. Een welbekend maar nauwelijks onderzocht fenomeen is het radiospelletje: een quiz of iets dergelijks waar de luisteraar kon meedoen door thuis mee te spelen en/of op te bellen met het antwoord. In een recent artikel [abstract] analyseert de Poolse communicatiewetenschapper Grażyna Stachyra de functies van het radiospelletje.

In het algemeen kunnen we vier soorten spellen onderscheiden: agôn (competitie, zoals schaken of voetbal), alea (kans, zoals veel kaartspellen), mimicry (simulatie, zoals rollenspellen) en ilinx (duizeling, zoals in een achtbaan). Op de radio komen alle vier de soorten voor, vaak in combinatie. Zo is alleen bellen soms al genoeg om te winnen (alea), maar vaak moet er competitief een vraag worden beantwoord (agôn). Het valse opbellen is weer een vorm van mimicry. Dit soort rollenspellen leidt regelmatig tot ilinx, vooral in combinatie met een beroemdheid die het spel meespeelt met de presentator. De Amerikaanse radio-DJ Howard Stern speelt veel van dit soort spelletjes.

Volgens Stachyra hebben de spelletjes verschillende functies: vermaken, informeren, overhalen en sociale interactie. Daarnaast leren ze ons flexibel ze te zijn in het luisteren – vooral bij mimicry is dit het geval. Tot slot hebben ze een belangrijke commerciële functie:

“They help in pursuing commercial success, whose foundation does not consist only of entertaining the listener but also of ‘forming’ and developing such a listener so that he or she resembles the ‘ideal consumer’ as much as possible” (p. 255).

TAGS
DEEL DIT BERICHT