Home / Blog / De hobby is terug

De hobby is terug

LATER LEZEN

Het begrip hobby heeft in de afgelopen tijd een nogal stoffige connotatie gehad en werd velaal gerelateerd aan oude mensen en hun bezigheden zoals breien, postzegels verzamelen en Bridge spelen. Jongeren daarentegen zouden vooral vluchtige en banale interesses hebben, zoals het beluisteren van een bepaalde muziekstijl, dansen en internetten, waarbij elk commitment zou ontbreken.

Uit een recent onderzoek naar de internetconsumptie van jongeren [abstract] blijkt nu dat jongeren hun bezigheden op het internet beschrijven en rechtvaardigen door het begrip hobby te gebruiken. Onderzoekers van deze kwalitatieve studie stellen dat jongeren door het begrip hobby te gebruiken zich vooral willen onderscheiden: “Through the concept of  hobby, they present their particular media uses as serious or long-term activities, distinguishing them from shallow and random media consumption.” Tevens onderstreept en versterkt het gebruik van het begrip hobby de authenticiteit van de gebruiker, juist omdat hobby’s gerelateerd worden aan bezigheden die serieus en over een lange termijn uitgeoefend worden. Het internet wordt hierbij vooral gezien als een hulpmiddel om bestaande offline hobby’s online te verdiepen.

Vervolgens blijkt uit de interviews dat de respondenten het begrip hobby ook gebruiken om bepaald internetgebruik belachelijk te maken. Dit gebeurt wanneer zij bijvoorbeeld op een ironische manier het online kijken van porno eveneens bestempelen als hobby. Dit reflexief gebruik van het begrip hobby laat volgens de onderzoekers zien dat de respondenten het sociale discours rond hoge en lage cultuur niet doorbreken, maar reproduceren. Door hun eigen gericht en serieus internetgebruik af te zetten tegen het ondoordachte en doelloze internetgebruik van anderen proberen de respondenten zich af te zetten tegen de lagere culturele waardering die daarmee is verbonden.