Home / Blog / De internetgebruiker als slaaf

De internetgebruiker als slaaf

LATER LEZEN

De discussie over de vrijheid en privacy van internetgebruikers loopt sinds de aankondiging van Google om hun privacy beleid te veranderen weer op volle toeren. Grof gezegd staan er in deze discussie twee partijen tegenover elkaar. De ene partij vreest de aanpassingen als een aantasting van de privacy van de gebruiker en beweert dat Google door deze aanpassingen de totale controle krijgt over het gaan en staan van de gebruiker. Wetende dat gratis toepassingen op internet uiteindelijk niet gratis zijn, maar zij de gebruiker laten betalen door aspecten van hun privacy op te geven, is de andere kant minder onder de indruk door de geplande aanpassingen en nemen zij deze meer gelaten tot kennis.

De onderliggende vraag hierbij is redelijk oud en gaat over de mate van agency [wiki] die de huidige internetgebruiker kan claimen. Wat voor macht hebben de gebruikers eigenlijk en in hoeverre kan de gebruiker nog autonoom keuzes maken in een omgeving waarin een handvol grote commerciële bedrijven de toon aangeven?

In een recent onderzoek [abstract] naar een interactief blog van een Amerikaans DIY-programma werd gepoogd om een antwoord op deze vraag te geven. Wat bleek is dat de gebruikers van dit blog door het tv-station wel degelijk uitgebuit werden, in de zin dat zij gratis ideeën leverden die vervolgens in de show gebruikt werden. Ondanks deze nogal succesvolle pogingen om de gebruikers van het blog te commodificeren, gebruikten een aantal kijkers het blog ook om hun onwil te uiten over de achterliggende ideologieën van het programma. Zo werd er bijvoorbeeld het idee bekritiseerd dat iedereen in de VS een eigen huis zou moeten hebben, vooral in het licht van de toentertijd woedende hypotheekcrisis. De producenten gaven hier gehoor aan en maakten een show over dit onderwerp. Ook de auteurs geven aan dat dit soort overwinningen van de kijkers geen grootschalige politieke omwentelingen van het internet tot gevolg zullen hebben, maar stellen wel dat in dit soort gebeurtenissen het potentiaal zit om de macht van de grote bedrijven op het internet te beperken en zonodig te corrigeren.

Dit soort onderzoeken geven natuurlijk geen volledig beeld van wat er op internet op dit vlak allemaal gebeurt. Zij wijzen wel op de mogelijkheid om ondanks de overmacht van de grote, ‘alwetende’ bedrijven als gebruiker macht uit te kunnen oefenen.