Home / Blog / De jeugd van tegenwoordig is niet braaf en niet slecht, maar tegenstrijdig

De jeugd van tegenwoordig is niet braaf en niet slecht, maar tegenstrijdig

LATER LEZEN

Uit het laatste WHO-onderzoek [samenvatting] naar de gezondheid van schoolkinderen blijkt dat de jeugd van tegenwoordig minder drinkt, gezonder leeft en over het algemeen een goede relatie met hun ouders heeft. In Nederland, waar de media vooral meegaan met morele panieken, zoals de bangalijsten en het comazuipen, is de berichtgeving (zie hier de Volkskrant en Nu.nl) over positieve ontwikkelingen bij jongeren een welkomende uitzondering.

Opvallend is verder dat de ouders in het onderzoek een zo grote rol toegewezen krijgen als het gaat om het bevorderen van gezond gedrag bij hun kinderen.  De verantwoordelijkheid wordt duidelijk neergelegd bij de ouders en niet – zoals vaak in andere onderzoeken – bij de media. Ook dit is een verademing. Alleen heeft de dominante rol van de ouders in het leven van hun kinderen ook zo zijn schaduwkanten. Zo blijkt uit een recent onderzoek [abstract] uit Nieuw Zeeland dat de meeste jongeren niks aan de huidige (ongelijke) genderverhoudingen, waarin hun ouders leven, willen veranderen. In het onderzoek werden 100 jongeren gevraagd een schets van hun toekomst de maken. De meeste jongeren zagen zichzelf over 25 jaar in een traditionele rolverdeling leven, waarbij de vrouw op de kinderen past en dus alleen part-time gaat werken en de man volledig gaat werken en geen rekening gaat houden met kinderen en familie. Volgens de onderzoekers kan dit te wijten zijn aan de toenemende individualisering van de maatschappij, waarbij de jongeren zichzelf niet meer in verband zien met anderen, maar de nadruk leggen op hun individualiteit en denken dat hun beslissingen los staan van een grotere geheel. Of er een samenhang is tussen de twee schijnbaar tegenstrijdige ontwikkelingen bestaat is een interessante vraag voor vervolgonderzoek.

 

DEEL DIT BERICHT