Home / Blog / Drugsmonitor: prijzen stijgen, weinig inzichten in actueel gebruik

Drugsmonitor: prijzen stijgen, weinig inzichten in actueel gebruik

LATER LEZEN

XTCIeder jaar bespreken we het Jaarbericht van de Nationale Drugsmonitor (Jaarbericht 2010, Jaarbericht 2011). Normaal gesproken verschijnt dat in juli, maar in 2013 liet het lang op zich wachten. Pas in november publiceerde het Trimbosinstituut het Jaarbericht 2012 [PDF]. De cijfers zijn dus al enigszins verouderd. Bovendien zijn er geen recente cijfers over het gebruik van cannabis, cocaïne, heroïne, XTC en GHB. Daarvoor zullen we moeten wachten tot 2015 in verband met “een landelijk afstemmingstraject van leefstijlmonitoren” (p.60). Wat waren de belangrijkste trends en veranderingen in drugsgebruik tussen 2011 en 2012?

Cannabis Het THC-gehalte in nederwiet is gedaald van 17,8 procent in 2010 naar 13,5 procent in januari 2013. De prijs voor een gram steeg na van €8,30 in 2011 naar €9,60 in 2013. Ook hasj, die geïmporteerd moet worden, werd duurder. In 2011 kostte een gram hasj gemiddeld €7,80; in 2013 was dat €9,90.

Cocaïne In wat verkocht wordt als cocaïne zit meer cocaine dan voorheen: 58 procent in 2012 ten opzichte van 49 procent. Tweederde van de onderzochte samples bevatte versnijdingsmiddel levamisol. De prijs van een gram steeg licht van €47 naar €53. De meeste mensen gebruiken coke recreatief. Mannen zijn oververtegenwoordigd. De hulpvraag is sinds 2008 afgenomen. Dit kan te maken hebben met een daling in gebruik (cijfers over 2012 zijn niet beschikbaar), maar ook met de invoering van een eigen bijdrage voor verslavingszorg.

Heroïne De gemiddelde leeftijd van heroïnegebruikers was in 2012 47 jaar. In 2002 was dat 39 jaar, wat duidelijk laat zien dat verslaafden ouder worden en dat er nauwelijks nieuwe gebruikers bij komen.

Ecstasy De zuiverheid van pillen is toegenomen. Maar liefst 92 procent bevatte alleen een MDMA-achtige stof, in 2009 was dit nog maar 58 procent. Desalniettemin waren er in 2012 pillen op de markt met PMMA. De dosering van de pillen werd ook veel zwaarder: van 66 mg per pil in 2009 naar 106 mg per pil in 2012. De prijs bleef gelijk: €4 per pil. In Amsterdam is XTC duurder dan in de rest van Nederland. De meeste gebruikers, zo werd in 2011 gerapporteerd, nemen een tot twee pillen, met uitschieters vijf pillen.

Amfetamine Er zijn signalen dat speed populairder wordt in het uitgaansleven in Amsterdam.  De prijs is gestegen van €6 in 2010 naar €9 per gram in 2012.  Bij probleemgebruikers spelen andere middelen vaak ook een rol: de helft van de cliënten met een primair amfetamineprobleem rapporteert ook problemen met andere middelen.

GHB GHB wordt vooral door jongvolwassenen gebruikt, maar niet alleen in het uitgaanscircuit. Er zijn ook ‘thuisgebruikers’ die het middel soms alleen gebruiken. In de Randstad wordt hoofdzakelijk recreatief gebruikt, in de provincie meer problematisch. Er is grote kans op terugval: tweederde van de afgekickten gebruikte binnen drie maanden weer, van wie de helft dagelijks of meer keren per dag. In 2012 heeft de overheid GHB in de Opiumwet opgewaardeerd tot harddrug.

Slaap- en kalmeringsmiddelen Ongeveer een kwart van de gebruikers van deze middelen is boven de 65 en daarmee is deze groep oververtegenwoordigd. Gender speelt ook een rol: het gebruik onder vrouwen ligt ongeveer twee maal zo hoog.

Alcohol Per 1 januari 2013 is de alcoholwet aangescherpt en werd bezit van alcohol voor jongeren onder de 16 strafbaar gesteld. Per 1 januari van dit jaar is de leeftijdsgrens verhoogd tot 18 jaar. Nederlandse jongeren geven desalniettemin aan dat zij makkelijk aan alcohol kunnen komen, het makkelijkst zelfs van alle Europese jongeren. Ook hier zien we problemen bij ouderen: in 2012 was 26 prcent van de primaire alcoholcliënten een 55-plusser. Alcohol leidt van alle drugs het vaakst tot sterfgevallen, namelijk 1679 alcoholgerelateerde doden in 2012. Ter vergelijking: voor XTC zijn dat er minder dan vijf.

TAGS
DEEL DIT BERICHT