Home / Blog / Generatie O(nbegrepen)

Generatie O(nbegrepen)

LATER LEZEN

Liever lui dan moe en twitterend over de meest onbenullige dingen; dit beeld van de ‘verloren’ generatie is wellicht het meest hardnekkig stereotype over de jeugd. De Generatie Nix zou in vergelijking met de Babyboomers (geboren in 1945 -1950) geen gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Dit is echter niets nieuws onder zon. Al in de jaren tachtig alarmeerde generatie-deskundige Henk Becker over de Verloren Generatie en zo lijkt de geschiedenis zich te herhalen.

Met de Europese jeugdwerkloosheid van 21 procent is er een startschot gegeven voor een aaneenschakeling van protesten: wereldwijd protesteren jongeren tegen… Ja, tegen wat eigenlijk? De kern van de vele demonstraties is dat jongeren zelfstandig hun levensloop willen bepalen en hun inzet graag beloond in plaats van bestraft zien worden. De socioloog Cécile van de Velde deed onderzoek naar de drijfveren van Europese jongeren en kwam tot de conclusie dat hun collectieve wens sterk afhankelijk is van overheidssteun, het arbeidsbestel en het onderwijs. Met andere woorden: het succes van jongeren valt of staat met de basisstructuur binnen een land. Succes vloeit voort uit een eerlijke verdeling.

In dit licht zijn de recentelijke opstanden in New York genaamd Occupy Wallstreet, illustrerend voor de weerstand tegen het ongebreidelde “profit for people” denken. De groep demonstranten met een groot aandeel van jongeren, stelt dat de situatie van hoogopgeleide werklozen tekenend is voor de werking van het huidige financiele systeem. Deze Amerikaanse beweging die nu al meer dan 15 duizend aanhangers heeft, zal ook voet gaan krijgen in andere landen.

Met Occupy Amsterdam en Occupy Den Haag zal ook hier de Verloren Generatie haar strijd voortzetten. Op 15 oktober worden de eerste grote demonstraties gehouden in Amsterdam en Den Haag. Op Facebook hebben de twee geplande demonstraties tot nu toe respectievelijk 2934 en 1177 aanmeldingen.

Ikram Taouanza studeert sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

DEEL DIT BERICHT