Home / Blog / Handig voor het thuisonderwijs: nieuwe tool om nepnieuws te herkennen

Handig voor het thuisonderwijs: nieuwe tool om nepnieuws te herkennen

LATER LEZEN

Mensen denken vaak dat zij zelf niet zo makkelijk te beïnvloeden zijn, maar anderen wel. Communicatiewetenschappers noemen dit het derdepersoonseffect: jij trapt niet in reclame, maar je broertje waarschijnlijk wel. Dit geldt ook voor nepnieuws: de meeste Nederlanders denken dat ze nepnieuws herkennen, maar betwijfelen of anderen dit kunnen. Ook denken ze dat zij niet zo dom zouden zijn om nepnieuws te delen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Netwerk Mediawijsheid. De peiling werd gedaan ter ondersteuning van de lancering van hun nieuwe tool isdatechtzo.nl.

Om te achterhalen of iets nepnieuws is, kijken de respondenten vooral naar de betrouwbaarheid van degene van wie ze het bericht hebben ontvangen. Dit geldt vooral voor lageropgeleiden en ouderen. De afzender is belangrijker dan kwalificaties als waar het bericht is gepubliceerd en welke bronnen er gebruikt zijn. Dat is zorgelijk.

Uit het onderzoek spreekt een kennisbehoefte: meer dan de helft van de ondervraagden wil weten hoe je achterhaalt of iets nepnieuws is, hoe algoritmes werken, hoe nepnieuws wordt verspreid, hoe je voorkomt dat je dat zelf doet en hoe nepnieuws wordt gemaakt. Deze groep kan nu terecht op de nieuwe site, al het is natuurlijk geen gegeven dat mensen die in een vragenlijst aangeven meer kennis te willen, daar ook mee aan de slag gaan als het ze aangeboden wordt.

De tool lijkt vooral gericht op jongeren: dat zit in de manier van aanspreken, maar ook opdrachten die aangeboden worden. Er zijn korte kennisclips, quizjes en tips hoe je zelf op onderzoek kunt gaan. Daarmee is het een ideale website om scholieren mee aan de slag te zetten. Als zij er een beetje handig in zijn (geworden), kunnen zij vervolgens hun grootouders onderwijzen.

De opdracht en financiering kwam van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Isdatechtzo is gemaakt door Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met Beeld en Geluid Den Haag en ECP. Daarnaast wordt samengewerkt met Omroep Human, Kennisnet en meerdere factcheckorganisaties waaronder Nieuwscheckers. 

TAGS
DEEL DIT BERICHT