Home / Blog / Harry Potter als sociaalvaardige kolonialist

Harry Potter als sociaalvaardige kolonialist

LATER LEZEN

Naast het feit dat vele fans van Harry Potter verdrietig zijn dat er geen nieuwe boeken meer verschijnen en zij daarom zelf aan fanfictie doen, toont ook de wetenschap grote interesse aan het fenomeen Harry Potter. Zo zijn er in de laatste maanden twee onderzoeken verschenen die allebei proberen duiding te geven aan de cross culturele bewondering voor de jonge tovenaar. Zakir Husain [abstract] analyseert de relatie tussen de tovenaars en de dreuzels in Rowlings werk en komt tot de conclusie dat het verhaal teert op de sociale en economische uitbuiting van de dreuzels. Deze uitbuiting moet volgens Husain gezien worden in de context van het koloniale verleden. Het onderzoek van Schmid en Klimmt [abstract] analyseert de manier waarop zich fans uit verschillende culturele contexten met de hoofdpersoon identificeren. Volgens de onderzoekers waarderen fans uit collectivistische culturen (in dit geval Mexico) de sociale vaardigheden van Harry meer dan fans uit individualistische culturen (in dit geval Duitsland). Desalniettemin bestaan er tussen de fans meer overeenkomsten dan verschillen en spelen cultuurverschillen alleen een minimale rol in de waardering voor globale culturele fenomenen zoals Harry Potter.