Home / Blog / Onderzoek naar sociale media vergt nieuwe ‘tools’

Onderzoek naar sociale media vergt nieuwe ‘tools’

LATER LEZEN

Veel jongeren in Turkije hebben genoeg van het repressieve internetbeleid en zijn afgelopen maandag massaal in opstand gekomen voor de afschaffing van de (internet-) censuur. De Turkse regering is van plan om standaard filters te installeren door al het internetverkeer via een staatsserver te laten verlopen. Via verschillende facebookpagina’s  (klik hier) proberen de actievoerders zich te organiseren tegen een overheid die de censuur openlijk toejuicht.  Net als bij de Arabische protesten rijst dus ook hier de vraag naar de rol die sociale media in dit soort situaties kunnen spelen. Onderzoeken naar de rol van sociale media bij politieke protesten zijn schaars. In een onlangs verschenen essay [PDF] beweert professor Clay Shirky dat dit soort onderzoek andere, nieuwe manieren van werken van wetenschappers vergen en er hiervoor eerst nieuwe ‘werktuigen’ moeten worden ontwikkeld. Op een punt zijn de wetenschappers het wel met elkaar eens, namelijk dat sociale media een cruciale rol spelen bij de organisatie van dit soort protesten. Alles wat er verder over de rol van sociale media bij politieke protesten wordt beweert zijn volgens Shirky tot nu toe alleen maar anekdoten.