Home / Blog / ‘Dark social’ en ‘deep web’: het onmeetbare internet

‘Dark social’ en ‘deep web’: het onmeetbare internet

LATER LEZEN

De algemene veronderstelling is dat het internet met ‘web 2.0’  een nieuwe fase is ingegaan waarbij de aandacht is komen te liggen op het sociale. Wikipedia, Facebook en Twitter  zijn voorbeelden van dit sociale web. Hierdoor bestaat het idee dat het internet voor die tijd niet sociaal was.  In een essay op The Atlantic legt Alexis Madrigali uit dat dit niet het geval was. Volgens Madrigali wordt de impact van sociale netwerken erg overdreven omdat dit data zijn die we kunnen meten. Het merendeel van het delen zien we echter niet. Hij noemt dit dark social: online interacties die niet publiek zijn zoals linkjes gedeeld in chat of via mail. Dit aandeel is veel groter dan gedacht, zoals de figuur beneden laat zien voor The Atlantic. De verandering die web 2.0 bracht is dus niet zozeer de komst van een sociaal web, maar van een meer publiek web, gericht op publiceren – een specifieke vorm van delen.

Deep web

Dit brengt ons bij deep web, het gedeelte van het internet dat niet geïndexeerd wordt door zoekmachines. Het is de onderbuik van het internet, de plek waar drugs verhandeld worden, kinderporno gedeeld en waar je zelfs huurmoordenaars kunt inhuren. Dit essay van Shawn Wasson op The News Junkie geeft inzicht in dit deel van het web, dat het beste te visualiseren is als de onderkant van een ijsberg.

Dark social en deep web doen denken aan de begindagen van het internet, waarin vrijbuiters, idealisten en opportunisten pionierden. Het is een internet waar overheden en marketeers niets te zeggen hebben en – hoe crimineel soms ook – een ruimte die daarom gekoesterd moet worden. Het roept tot slot ook vragen op wat het internet precies is. In dit kader is deze post ook aardig: een handige checklist om te bepalen of je op het publieke internet zit.