Home / Blog / Hoe televisie onze herinneringen kleurt

Hoe televisie onze herinneringen kleurt

LATER LEZEN

Afgelopen zondag lieten veel twitteraars weten waar zij waren op het moment dat ze hoorden wat er aan de hand was in New York, of waar en met wie ze het tweede vliegtuig de Twin Towers zagen invliegen. Niet zelden werden deze gebeurtenissen benoemd als een ommezwaai in hun leven: voor veel mensen veranderde hun (politieke, religieuze) identiteit na 9/11. De manier waarop we het verleden herinneren wordt steeds meer gekleurd door televisie en digitale ontwikkelingen. Emily Keightley onderzocht [abstract] op basis van interviews de rol die televisie speelt bij herinneren en hoe dit leidt tot bepaalde vrouwelijke genderidentiteiten.

Er was weinig overeenkomst in de programma’s (van kinderprogramma’s via soaps naar dramaseries) die haar respondenten noemden, noch waren de processen van het gendered herinneren eenduidig. De interviews laten wel zien hoe televisie een rol speelt bij herinneringsconstructies. Voorbeelden zijn de power dressing met schoudervullingen in Dynasty en de representatie van het leven op het Britse platteland in Midsomer Murders. Televisie wordt steeds gebruikt als een hulpmiddel: het helpt bij het omgaan met veranderingen in de eigen subjectiviteit. Daarnaast is televisie ook een ‘gereedschap’ in de constructie van een genderidentiteit naar buiten toe. Aan de hand van personages en plotlijnen op televisie wordt een brug geslagen tussen ‘eerdere’ en ‘huidige’ genderidentiteiten en worden sociale veranderingen in de eigen identiteit opgenomen. Het onderzoek maakt duidelijk dat naast ‘echte’ gebeurtenissen zoals 9/11, ook de fictie die we op televisie zien een rol speelt bij ons idee van het verleden.

DEEL DIT BERICHT