Home / Blog / Hoe zoeken mensen met hun smartphone?

Hoe zoeken mensen met hun smartphone?

LATER LEZEN

Mobiel internet is niet zomaar internet op je telefoon. Het is internet on the go: internet dat je altijd bij je hebt. Mobiel internet geeft aanzet tot een nieuwe zoekcultuur, waarin informatie gezocht wordt zodra je daar behoefte aan hebt, bijvoorbeeld om een discussie in het café te beslechten. Het gerenommeerde onderzoeksinstituut Pew onderzocht hoe vaak nieuwe vormen voorkomen van wat zij just-in-time zoeken noemen.

Er werd een survey afgenomen onder 2,254 Amerikanen van 18 jaar en ouder. Van deze groep heeft 88 procent een mobiele telefoon en 46 procent een smartphone. De surveyvragen zijn hier te zien.

De resultaten (gaan over gedrag in de laatste 30 dagen):

  • 27 procent gebruikte hun telefoon om een discussie te beslechten. Mannen en ouders met kleine kinderen doen dit vaker dan vrouwen.
  • 41 procent gebruikte hun mobiel om een afspraak te maken. Blanke Amerikanen doen dit vaker dan gekleurde Amerikanen.
  • 35 procent gebruikte hun telefoon om een onverwacht probleem op te lossen. Ouders met kleine kinderen doen dit vaker.
  • 30 procent gebruikte hun telefoon om te beslissen een bedrijf te bezoeken, zoals een restaurant. Ouders met kleine kinderen doen dit vaker.
  • 23 procent gebruikte hun telefoon om sportstanden op te zoeken. Mannen en ouders met kleine kinderen doen dit vaker.
  • 20 procent gebruikte hun telefoon om actuele informatie over openbaar vervoer te vinden. Zwarte Amerikanen doen dit vaker dan blanke Amerikanen.
  • 19 procent gebruikte hun telefoon om hulp te krijgen in een noodsituatie.

Over het algemeen geldt dat hogeropgeleiden en/of stedelingen al deze activiteiten vaker doen dan lageropgeleiden en/of mensen die op het platteland wonen.

Onderstaande figuur geeft de verdeling tussen gewone mobiel en smartphone weer.

De resultaten zijn niet direct over te hevelen naar Nederland. Het smartphone-bezit ligt hier hoger (schattingen uit de markt zeggen 52 procent eind vorig jaar) en onze samenleving zit anders in elkaar. Uit cijfers voor andere landen, zoals deze van Nielsen over India, blijken ook verschillen te bestaan tussen hoe mannen en vrouwen hun smartphones gebruiken. De vraag is wat we met zulke cijfers moeten, omdat de verschillen relatief klein zijn en we niets weten over spreiding binnen de groep. Desalniettemin geven de resultaten een aardig inzicht in hoe mensen met hun mobiel zoeken.

TAGS
DEEL DIT BERICHT