Home / Blog / Invoering HDTV ging traag, was complex maar bleek onvermijdelijk

Invoering HDTV ging traag, was complex maar bleek onvermijdelijk

LATER LEZEN

Na digitale televisie is het nu de beurt aan HDTV: high definition. Een dergelijke invoering vraagt om investeringen van fabrikanten, omroepen, distributeurs én huishoudens. Eva Baaren onderzocht dit proces in haar proefschrift over de bevorderende en belemmerende factoren rond de invoering van HDTV. Dankzij subsidie van het Ministerie van Economische Zaken kon zij de invoering onderzoeken terwijl deze plaatsvond, wat betekent dat ze daadwerkelijke besluitvormingsprocessen kon bestuderen in plaats van mensen achteraf te ondervragen.

De diffusie van HDTV blijkt geen simpel push & pull-proces, maar complexer omdat alle actoren andere belangen en andere contexten kennen. Zo wilden kabelaars alle opties openhouden en waren omroepen terughoudend vanwege slechte ervaring met de invoering van digitale televisie. Het publiek was al 2007 geïnteresseerd in betere beeld- en geluidskwaliteit, maar die interesse werd niet direct omgezet in aanschafintentie. Het daadwerkelijk nemen van HDTV hing niet zozeer af van de behoefte van de gebruiker, maar meer van veranderingen in het product en de daarbij horende diensten zelf, als ook van de manier waarop media rapporteren over HDTV. Nederlandse consumenten zagen HDTV over het algemeen als de volgende, onvermijdelijke stap waarvoor ze toevallig al het juiste toestel hadden aangeschaft. Het ging dus niet om een pull vanuit een behoefte aan beter geluid en beeld.

De bijdrage van het proefschrift ligt in het aantonen van de interactie tussen fabrikanten, omroepen, distributeurs en overheid enerzijds, en het publiek dat de producten moet afnemen anderzijds. Het zicht op deze ‘bigger picture’ ontbreekt bij marktonderzoekbureaus die simpelweg onderzoeken wat op een bepaald moment de interesse in een product is. Baaren heeft niet alleen inzichtelijk gemaakt welke factoren in welke interactie deze interesse bepalen, maar ook hoe tijd hierop van invloed is. Hoewel nu pas 26 procent van de televisiekijkers een HD-abonnement heeft, is HD een gelopen race in Nederland. De volgende uitdaging is 3D. De lessen uit het proefschrift – met name die over publiciteit – kunnen daarbij gebruikt worden.

Het proefschrift Seeing The Bigger Picture: Institutions, End-users And The Diffusion Of HDTV In The Netherlands van Eva Baaren is online beschikbaar. Een uitgebreidere bespreking van dit proefschrift verscheen woensdag op DeJaap

 

TAGS
DEEL DIT BERICHT