Home / Blog / Science fiction-fans kunnen het ouderwetse museum redden

Science fiction-fans kunnen het ouderwetse museum redden

LATER LEZEN

Vanwege de bezuinigingen is de cultuursector zich aan het bezinnen op de eigen situatie. Dit geldt ook voor musea, die gedwongen worden na te denken over ‘draagvlak’ voor hun bestaan. In de internationale literatuur is ‘gemeenschap’ daarbij het buzzwoord: musea nemen deel in community outreach-projecten, vinden geld via crowd funding en organiseren participatieprojecten in wijken. Erfgoedonderzoeker Dorus Hoebink stelt in een wetenschappelijk artikel [vrij toegankelijk] dat musea een nieuwe visie op gemeenschap moeten ontwikkelen, waarbij hij veel ruimte maakt voor populaire cultuur.

Hoebink spreekt over een traditionele en een postmoderne visie op gemeenschappen. In de traditionele visie is een gemeenschap een kleinschalige groep die een plaats, etniciteit of religie deelt en waarbij er sprake is van intieme samenlevingsverbanden die generatie op generatie worden doorgegeven. Dit traditionele gemeenschapsbegrip is nostalgisch van aard en ziet ontwikkelingen als individualisering en mondialisering als destructief.

De postmoderne visie gaat ervan uit dat mensen gemeenschappen vormen op basis van een gedeelde interesse of leefstijl. Mensen kunnen makkelijker kiezen tot welke gemeenschap te behoren en kunnen ook tot meerdere (virtuele) gemeenschappen behoren. Subculturen, fangroepen en uitdragers van alternatieve lifestyles zijn niet gebonden aan plaats, maar drukken wel een belangrijke stempel op cultuur. Voorbeelden van musea die hier succesvol op in spelen zijn de verschillende musea rond automerken en science-fiction-musea.

Wanneer musea hun visie op gemeenschap veranderen, kunnen ook zij profiteren van de nieuwe gemeenschappen. Dit kan door individualisme, constante dynamiek en lossere verbanden niet als schadelijk te zien, maar juist als kracht:

“Het streven naar een vaste opstelling die het verhaal van alle inwoners van regio of plaats vertelt, is in onze samenleving – die voor een steeds groter gedeelte bestaat uit pluriforme en losse gemeenschapsverbanden – niet meer wenselijk”.

CC foto: Jessica Spengler

DEEL DIT BERICHT