Home / Blog / Jongeren niet met nieuwe media naar cultuur te lokken

Jongeren niet met nieuwe media naar cultuur te lokken

LATER LEZEN

Jongeren met hun belofte van toekomst zijn voor culturele instellingen een belangrijke doelgroep. De cultuursector zet daarom zwaar in op digitale media om de ‘digitale generatie’ te bereiken. Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht door middel van een survey de online cultuurparticipatie van 12-18 jarigen (volledig rapport [PDF], uitgebreide samenvatting). Het rapport bevat interessante inzichten over het mediagebruik van tieners in het algemeen en stelt dat traditionele media nog steeds veel meer gebruikt worden dan nieuwe media. Er zijn ook opmerkelijke inzichten: vmbo-scholieren zijn creatiever in het zelf maken van online media dan hun ‘slimmere’ leeftijdsgenoten.

Ten aanzien van de onderzoeksvraag zijn de resultaten minder verrassend: offline is bepalend voor online. Dat wil zeggen dat ouders, school en leeftijdsgenoten bepalend zijn in de cultuurparticipatie. Dit vertaalt zich door online: als tieners zelf, hun vrienden en hun ouders meer cultuur bezoeken, communiceren ze online ook meer over cultuur en zoeken ze meer informatie hierover op. Als de jeugd al informatie zoekt over “traditionele cultuur” (de woorden van het SCP) is dat vooral voor huiswerk. Ze geven aan niet te zitten wachten op schouwburgen en theaters die zich op Hyves manifesteren. De les die culturele instellingen hieruit moeten leren is dat je niet meer tieners bereikt door ze digitaal te benaderen.

DEEL DIT BERICHT