Home / Blog / Les voor journalisten: Twitter is niet het volk

Les voor journalisten: Twitter is niet het volk

LATER LEZEN

Steeds vaker zie je in regulier nieuws twitterreacties voorbijkomen om weer te geven hoe het publiek reageert op een bepaalde gebeurtenis. Hoe terecht is dat? Eerder schreven we hier al over onderzoek dat laat zien dat er een luidruchtige minderheid is op Twitter die een groot aandeel van alle tweets over een onderwerp produceert, waardoor sentimentanalyses onbetrouwbaar zijn. Deze week publiceerde Pew Research onderzoek dat op een andere manier laat zien dat Twitter geen afspiegeling is van de publieke opinie.

Methode
De onderzoekers vergeleken opiniepeilingen uit representatief surveyonderzoek met een sentimentanalyse van Twitter. Ze keken daarbij naar acht politieke gebeurtenissen. De sentimentanalyse was een computer-inhoudsanalyse uitgevoerd op alle beschikbare tweets (onduidelijk is of alleen Engelstalige tweets werden geanalyseerd) van tot drie dagen na de gebeurtenissen.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat Twitter soms linkser reageert en soms rechtser dan de publieke opinie gemeten met peilingen. Bij Obama’s herverkiezing en een uitspraak over de openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen in Californië was Twitter bijvoorbeeld aanmerkelijk positiever dan de algemene publieke opinie. Twitteraars zijn niet altijd pro Democraten. Zo werd de State of the Union minder goed ontvangen op Twitter dan bij het gehele publiek.

Verklaring
De onderzoekers wijzen erop dat maar weinig Amerikanen op Twitter komen: slechts dertien procent heeft het ooit gedaan (zelf twitteren of tweets lezen), slechts drie procent doet dat regelmatig. Daarnaast zijn twitteraars geen afspiegeling van de bevolking: ze zijn te jong en te vaak Democraat. Daarbij is het belangrijk om te onthouden dat niet iedereen over alles twittert: de mensen die bijvoorbeeld over de openstelling van het huwelijk schreven waren niet dezelfde mensen als die commentaar gaven op de State of the Union.

Les voor journalisten
Het onderzoek is weinig verrassend voor mensen die iets weten van steekproeven en peilingen. De vraag die opkomt is eerder waarom journalisten toch steeds naar Twitter grijpen. Het antwoord ligt waarschijnlijk bij vertekening onder journalisten zelf: zij zijn zelf vaak twitteraar. Daarnaast zal het ongetwijfeld een praktische aard hebben. Twitter is dus een goedkope en eenvoudige manier voor journalisten om te doen alsof ze een schets te geven van de publieke opinie.

TAGS
DEEL DIT BERICHT