Home / Blog / Nepnieuws bedreigt Amsterdams evenementenbeleid

Nepnieuws bedreigt Amsterdams evenementenbeleid

LATER LEZEN

Terwijl dankzij corona het festival- en nachtleven al bijna een jaar volledig stil ligt, werkt de Amsterdamse gemeenteraad aan nieuw evenementenbeleid voor de toekomst. Tegenstanders van evenementen zijn zeer vocaal: een kleine groep klagers heeft een groot bereik in de media en vindt een gewillig oor bij politici. Ze beroepen zich daarbij op onjuiste informatie.

De Evenementen Vereniging Amsterdam komt op voor de belangen van Amsterdamse evenementenorganisatoren, tot haar leden behoren bijvoorbeeld ADE, Kwaku en Milkshake. Ze voeren deze dagen actie om de raad correct te informeren. Onder de titel Echte ‘fun’ facts over evenementen in Amsterdam verspreiden ze een factcheck bedoeld om aan raadsleden te sturen. Hieronder is deze integraal weergegeven, met toestemming.

Wil je ook deelnemen aan de actie: hier staat een voorbeeldbrief met instructie. Let op: de raad vergadert morgen 18 februari.

1. Rupsje nooitgenoeg

Fabel: ‘Er komen steeds meer (grote) evenementen bij in Amsterdam’

Feit:

 • In onderstaande tabel zien we in alle categorieĂŤn een flinke afname (gemiddeld 33%) van het aantal vergunde evenementen van 2019 ten opzichte van 2018.

Bronnen:
1) Decos Join DVL Dit is het vergunningensysteem van de Gemeente Amsterdam
2) Diversiteit & Dynamiek: een eerste verkenning van de ontwikkeling van muziekfestivals in Nederland 2015 – 2018, Harry van Vliet, Hogeschool van Amsterdam, november 2019.

2. Landjepik 

Fabel: ‘De druk op de Amsterdamse openbare ruimte neemt toe door evenementen’

Feiten:

 • Op basis van het huidige evenementenbeleid is het niet mogelijk meer dan 25 % van een park te gebruiken, in de praktijk is dit vaak minder;
 • Het aantal grote, geluidsbelastende evenementen is gemaximaliseerd en in het huidige beleid al teruggebracht t.o.v. het daarvoor geldende beleid;
 • Het aantal op/afbouw dagen is gemaximaliseerd en in het huidige beleid al teruggebracht t.o.v. het daarvoor geldende beleid;
 • In het bestaande evenementenbeleid zijn vele geschikte locaties vervallen (zoals Blijburg, Oeverlanden, Sportpark Spieringhorn, Oosterpark) of is het aantal evenementendagen (fors) ingeperkt (Westerpark, NDSM).

Bron:
3) Huidig en eerder evenementenbeleid (Locatieprofielen voor evenementenlocaties) 2021

3. Oostindisch Doof

Fabel: ‘Omwonenden worden niet betrokken en gehoord in deze locatieprofielen’

Feiten:

 • Er hebben  t.b.v het evenementenbeleid ambtswoning gesprekken met bewoners en organisatoren plaatsgevonden;
 • Er zijn de afgelopen jaren al vele inspraakrondes geweest en zienswijzen ingediend, deze worden feitelijk beantwoord;
 • Het huidige evenementenbeleid bevat talloze, structurele beperkingen waarmee de belangen van omwonenden worden gediend.

Bron:
4) Voortgangsbrief evenementen 17 december 2020 door burgemeester Halsema en het huidige evenementenbeleid

4. Stampende olifanten 

Fabel: ‘De bodem verdicht in parken door (grote) Amsterdamse festivals’

Feiten:

 • Deze bewering kwam voort uit een eenzijdig onderzoek vanuit de gemeente, waarin niet werd vastgesteld dat dit door evenementen komt. Daarnaast is eventuele verdichting makkelijk op te lossen.
 • Verdichting is doorgaans het resultaat van achterstallig onderhoud, deskundigenonderzoek heeft uitgewezen dat eventuele verdichting met eenvoudige reguliere onderhoudsmaatregelen blijvend kan worden opgeheven, ongeacht de vraag of op een terrein evenementen plaatsvinden.

Bron:
5) Brief Gemeente Amsterdam: Delen resultaten bodemonderzoeken bij evenementen

5. Natuurverwoesters

Fabel: ‘Amsterdamse festivals verwoesten de natuur in de parken’

Feiten:

 • De organisatoren zijn gehouden aan de zware eisen uit de Wet natuurbescherming en worden hierop afgerekend. Door het nemen van maatregelen wordt schade aan flora en fauna door evenementenorganisatoren al jaren voorkomen; 
 • Uit jarenlang onderzoek is gebleken dat evenementen niet zorgen voor een verstoring van de flora en fauna.

Bronnen:
6) Presentatie door advies & ingenieursbureau Tauw: Evenementen en Natuur
7) Verplicht ecologisch onderzoek + passende maatregelen bij elk (groot) evenement in een park, betaald door organisatoren zelf: Locatieprofielen voor evenementenlocaties 2021, blz 7

6. David versus Goliath 

Fabel: ‘De balans is zoek’

Feiten:

 • 90 % van de Amsterdammers geeft aan dat ze tevreden zijn met het aanbod; 
 • In het huidige evenementenbeleid zijn de mogelijkheden voor evenementen op locaties op basis van 2 zeer uitvoerige geluidsonderzoeken onderling op elkaar afgestemd en zo ingericht dat men jaarlijks 1 of enkele dagen geluidsoverlast ondervindt van een evenement, waarbij uniek is in Nederland dat ĂĄlle geluiddragende evenementen in Amsterdam strikt om 23.00 stoppen.

Bron:
8) Onderzoek: Amsterdammers over evenementen in de stad, door R2 Research, Gemeente Amsterdam, november 2019

7. De culturele lappendeken

Fabel: ‘Festivals kannibaliseren de clubcultuur’

Feit: 

 • Er ontstaat veel moois uit zowel de clubs als festivals, zij zijn een verlengde van elkaar en zijn onderdeel van hetzelfde ecosysteem. Er wordt veel uitgewisseld en nauw samengewerkt tussen (grote) festivals en clubs.

Bron:
9) Gesprekken die zijn gevoerd met verschillende stakeholders rondom de Nachtvisie die momenteel wordt ontwikkeld: zie ook Raadsbrief evenementen commissie AZ 18 februari 2021

(c) foto: Linda Duits

TAGS
DEEL DIT BERICHT