Home / Blog / Romcoms maken meisjes kortstondig romantisch

Romcoms maken meisjes kortstondig romantisch

LATER LEZEN

In de Tweede Feministische Golf ontstond er kritiek op bouquetreeksboekjes en soaps. Ze zouden doorgeefluiken van het patriarchaat zijn. Het lezen of kijken zou vrouwen onderdrukt houden. Inmiddels is Mediastudies een eind verder dan dat en weten we dat mensen actief betekenis geven aan zulke vormen van populaire cultuur. Dat betekent dat ze niet per se de boodschap overnemen, maar ook tegenbetekenissen eraan kunnen geven. Media werken niet als een injectienaald. Dat betekent evenzeer niet dat media geen effect hebben.

Een recente studie [abstract] onderzoekt de effecten van High School Musical, een Amerikaanse romcom voor tieners uit 2006, op meisjes van 11-14 jaar. Uit media halen we allerlei ideeën over romantische liefde en projecteren die op onszelf. Zitten daar schadelijke kanten aan? De onderzoekers wilden daarbij ook naar de invloed van parasociale relaties kijken: gebruikers van media voelen vaak een band met hun favoriete mediakarakters, het idee dat de vrienden uit Friends ook een beetje jouw vrienden zijn.

88 Vlaamse meisjes werden onderworpen aan een experiment. Ze keken in hun eigen jeugdhonk naar ofwel High School Musical ofwel naar de film uit de controle-editie, de Dreamworks tekenfilm Over The Hedge (eveneens uit 2006). Na het kijken moesten ze twee vragenlijsten invullen.

De resultaten laten zien dat meisjes met hogere niveaus van parasociale interactie meer geneigd waren romantische overtuigingen te onderschrijven – dat wil zeggen, zij scoorden hoger op de schaal met items over romantische overtuigingen zoals ‘er zal voor mij maar één echte liefde zijn’. Daarnaast is er een modererend effect van leeftijd: hoe ouder het meisje, hoe minder invloed de blootstelling aan een romcom had.

De onderzoekers geven zelf al aan dat dit niets zegt over langetermijneffecten. Meisjes leven niet in een laboratorium en zodra ze naar buiten lopen, zijn er weer allerlei andere invloeden op hun romantische idealen. Bovendien kijkt niet iedereen (evenveel) naar romcoms. Het kan dus zijn, zo opperen de onderzoekers, dat “girls with more accessible romantic beliefs expose themselves more frequently to romantic media content” (p. 11). Tot slot vinden de auteurs het moeilijk om een theoretische verklaring te vinden voor de negatieve invloed van leeftijd. Ze opperen dat dit misschien komt door toegang tot informatie over seks of door lichamelijke veranderingen.

Deze studie is daarmee een typisch voorbeeld van verkokerde wetenschap: mediapsychologen lezen het werk van hun cultural studies-collega’s niet. Bovendien getuigt het van weinig common sense: hoe ouder we worden, hoe meer we snappen dat het sprookje van Disney precies dat is: een sprookje.