Home / Blog / Onderzoek naar de tol van geheimen bewaren

Onderzoek naar de tol van geheimen bewaren

LATER LEZEN

Stel: je hebt een geheim of kreeg een geheim toevertrouwd dat je echt niet mag delen met niemand. Ik vrees dat ik slecht nieuws heb: de kans is groot dat dit je aandacht zal verminderen in het dagelijkse leven en dat dit tot mindere prestaties kan leiden.

De onderzoekers Michael Slepian, Jinseok Chun en Malia Mason ontwikkelden en valideerden eerst een vragenlijst over geheimen houden op basis van 2000 deelnemers om daarna hun survey te gebruiken bij 600 nieuwe respondenten waarvan 96 procent aangaf een of meerdere geheimen te hebben. In dit onderzoek bekeek men nakeek welk effect deze geheimen kunnen hebben op het dagelijks handelen.De onderzoekers stelden vast dat de deelnemers meer last hadden van piekeren over geheimen dan met moeite doen om het geheim te verbergen.

Maar… het onderzoek toont vooral een correlatie – het zou onethisch zijn een causaal onderzoek hierin te doen – én gaat vooral ook uit van zelfrapportering. Toch suggereert het onderzoek dat terwijl vaak mensen vrezen dat het pijn zal doen als een geheim uitkomt, dat een geheim bewaren ook met een grote prijs kan komen.

Abstract van het onderzoek:

The concept of secrecy calls to mind a dyadic interaction: one person hiding a secret from another during a conversation or social interaction. The current work, however, demonstrates that this aspect of secrecy is rather rare. Taking a broader view of secrecy as the intent to conceal information, which only sometimes necessitates concealment, yields a new psychology of secrecy. Ten studies demonstrate the secrets people have, what it is like to have a secret, and what about secrecy is related to lower well-being. We demonstrate that people catch themselves spontaneously thinking about their secrets—they mind-wander to them—far more frequently than they encounter social situations that require active concealment of those secrets. Moreover, independent of concealment frequency, the frequency of mind-wandering to secrets predicts lower well-being (whereas the converse was not the case). We explore the diversity of secrets people have and the harmful effects of spontaneously thinking about those secrets in both recall tasks and in longitudinal designs, analyzing more than 13,000 secrets across our participant samples, with outcomes for relationship satisfaction, authenticity, well-being, and physical health. These results demonstrate that secrecy can be studied by having people think about their secrets, and have implications for designing interventions to help people cope with secrecy.

Dit stuk verscheen eerder op Pedro’s blog X, Y of Einstein.

Noot van Linda: Voor vriendinnenrelaties zijn geheimen belangrijk. Laten zien dat je elkaars geheimen kan bewaren is een teken van vertrouwen en een goede vriendin zijn. Het besproken onderzoek is uitgevoerd onder volwassenen en kijkt niet naar sekse (wegens een computerfout was dit niet geregistreerd). Het zou interessant zijn vergelijkend onderzoek onder jongens en meisjes te doen, in relatie tot de (grotere) hoeveelheid ’emotioneel werk’ [wiki] die vrouwen leren te verrichten.

DEEL DIT BERICHT