Home / Blog / Tieners zijn ouders online te slim af

Tieners zijn ouders online te slim af

LATER LEZEN

Over tieners die gebruik maken van sociale media wordt vaak gezegd, dat zij niet goed kunnen inschatten hoe ver zij in hun openbaringen op de verschillende sociale netwerken kunnen gaan. Veel bezorgde ouders zijn daarom zelf lid geworden van deze sociale netwerken om toezicht te kunnen houden op het gedrag van hun kinderen. Bestonden er vroeger duidelijke sociale scheidslijnen tussen ouders en vrienden, zijn deze grenzen door de digitale media vervaagd. Zo komt het op Facebook vaak tot misverstanden als ouders statusupdates lezen die eigenlijk alleen voor vrienden waren bedoeld (klik hier voor een voorbeeld).

Uit onderzoekt [PDF] blijkt nu dat jongeren zich een aantal strategieën hebben toegeëigend om in de deze digitale ruimte alsnog zonder medeweten van de ouders met hun vrienden te kunnen communiceren. Zo posten bijvoorbeeld veel tieners gecodeerde boodschappen op Facebook. Terwijl goede vrienden deze boodschappen begrijpen, doen ouders dat niet. Ook maken zij gebruik van de blokkeringsfunctie op Facebook en versturen boodschappen via verschillende kanalen die niet kunnen worden getraceerd door de ouders. Wat betreft privacy blijkt uit het onderzoek dat de tieners precies weten hoe zij veilig met hun privégegevens om moeten gaan. Dit gebeurt weliswaar op een andere manier dan de ouders gewend zijn. Het blijkt dus dat tieners wel degelijk in staat zijn hun privacy te bewaken, maar dat ouders wellicht niet willen weten dat dat vooral tegen hun is.