Home / Blog / Top 10 meest aantrekkelijke gamification-elementen (wetenschappelijk onderzocht)

Top 10 meest aantrekkelijke gamification-elementen (wetenschappelijk onderzocht)

LATER LEZEN

Storytelling en gamification zijn zo’n beetje de grootste buzzwoorden van het internet van de afgelopen jaren. Protagonize.com, Storybird.com en Flickspin.com kunnen gebruiken zijn collaborative storytelling websites: websites waar gebruikers samen verhalen kunnen schrijven. Sommige van zulke sites zetten vormen van spel in om dit proces meer interactief te maken. In een recente studie [abstract] wordt onderzocht welke gamification-elementen werken op zulke sites.

De onderzoekers maken een hoofdindeling in prestatie (het bereiken van vastgestelde doelen), interpersoonlijke relaties (bouwen van een netwerk met andere gebruikers) en rollenspellen (perspectiefwisseling). Figuur 1 laat zien welke elementen waar terugkeren op storytelling-sites.

Vervolgens namen de onderzoekers een vragenlijst af bij 6333 gebruikers van deze sites om te bepalen welke elementen gebruikers het meest aantrekkelijk vinden. Hieruit komt een top 10 naar voren:

  1. Heldere relatie tussen taak en beloning.
  2. Verschillende soorten tijdsdruk die onvoorspelbaar zijn.
  3. De instructie is makkelijk om op te pakken.
  4. De mogelijkheid tot het vormen van gebruikersgroepen om een verhaal te voltooien.
  5. Diversiteit in badges [de ‘medailles’ die je krijgt als je iets bereikt]
  6. De instructie is niet te ingewikkeld.
  7. Er zijn verschillende scorelijstjes [leaderboards] en die zijn divers.
  8. Punten moeten makkelijk te vergaren zijn.
  9. Binnen de tijd moeten inspelen op veranderingen in de situatie.
  10. De beloningen zijn divers.

Dat gebruikers graag een diverse spelomgeving zien, zal niet verrassen. Meest opvallend aan dit lijstje is de wens naar onvoorspelbare tijdsdruk. Gebruikers worden graag uitgedaagd en verrast.

DEEL DIT BERICHT