Home / Blog / Twitteren helpt slachtoffers van rampen niet

Twitteren helpt slachtoffers van rampen niet

LATER LEZEN

De beelden uit Japan van de verwoestingen door de aardbeving en de tsunami zijn nogal onthutsend. Video’s van zwarte watermassa’s die zich onophoudelijk landinwaarts bewegen en van verwoeste steden en exploderende kerncentrales beheersen het nieuws. Ook op Twitter en Facebook was de ramp in Japan onderwerp van discussie. Maar welke rol spelen sociale media eigenlijk als het gaat om rampen?

Volgens een onderzoek [PDF] van Jeanette Sutton is het niet aanneembaar dat slachtoffers van rampen Twitter of andere sociale media gaan gebruiken tijdens of kort na de ramp om informatie te verkrijgen. In dit stadium zullen mensen eerder gebruik gaan maken van ‘traditionele’ media, stelt Marla Perez-Lugo in haar onderzoek [PDF] naar de rol van televisie en rampen. Voor de slachtoffers gaat het dan ook niet zozeer om informatieoverdracht maar meer om het creëren van een gemeenschap en de daaruit voortvloeiende emotionele ondersteuning. Volgens Sutton is het wel zo dat Twitter een belangrijke rol speelt bij de informatievoorziening voor de media. Hier kan Twitter corrigerend werken en misleidende of foutieve informatie rechtzetten.

CC foto: Matthew Kenwrick