Home / Blog / Veiliger vrijen door taal

Veiliger vrijen door taal

LATER LEZEN

De linguïstiek kent, net als andere wetenschappen, verschillende, vaak tegenovergestelde stromingen die proberen de werkwijze van taal te verklaren. Een van de grote vragen die hier spelen is in hoeverre taal onze waarneming van de realiteit bepaalt. Aan de ene kant van deze discussie staan de universalisten, die (kort door de bocht) beweren dat de taal alleen maar in hele beperkte mate verantwoordelijk is voor hoe wij de realiteit waarnemen. Aan de andere kant staan de deterministen die beweren dat alleen de taal bepaalt hoe wij de wereld om ons heen kunnen waarnemen. Onderzoeken van deze laatste groep (zoals het onderzoek over de Inuit die meer dan vijftig verschillende woorden voor sneeuw zouden hebben) werden in het verleden vaak empirisch weerlegd, wat de deterministische denkwijze naar het achtergrond van wetenschappelijke discussies liet verdwijnen.

In het kader van de Eurocrisis heeft een Amerikaanse wetenschapper deze onderzoektraditie weer opgenomen en onderzocht [PDF] in hoeverre de taal die iemand spreekt verantwoordelijk kan worden gemaakt voor bijvoorbeeld het spaargedrag van mensen. Naast economische aspecten heeft de onderzoeker ook geprobeert te achterhalen in hoeverre het gezondheidsgedrag (met name het condoomgebruik) van mensen beïnvloed wordt door de taal die zij spreken.

In het kort stelt de onderzoeker dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen zwakke en sterke talen, waarbij in zwakke talen de mogelijkheid bestaat toekomstige gebeurtenissen in de tegenwoordige tijd te beschrijven.  Zo kun je in het Duits (een zwakke taal) bijvoorbeeld zeggen ‘Morgen regnet es’ terwijl  in het Engels (een sterke taal) de toekomstige tijd moet worden gebruikt: ‘Tomorrow it will rain.’  Op basis van verschillende internationale surveys concludeert de onderzoeker dat mensen die een zwakke taal spreken over het algemeen een sterker gevoel hebben toekomstige gebeurtenissen te kunnen beïnvloeden een daarna ook handelen. Uit zijn resultaten blijkt dan ook dat mensen die een zwakke taal spreken significant vaker veiliger vrijen en dus minder vaak risico’s nemen dan mensen die een sterke taal spreken.

Naast de filosofische en methodologische bezwaren blijft het ook onduidelijk hoe je deze resultaten kunt toepassen op toekomstige ‘veilig vrijen’ campagnes, vooral in sterke taalgebieden. Slogans als ‘Tomorrow I use a condom’ zou voor velen vooral verkeerd in de oren klinken en niet ertoe leiden dat mensen minder snel risicovol geslachtsverkeer zullen hebben. Een interessant inzicht van dit onderzoek is niettemin het idee dat mensen gedrag aanpassen als ze het gevoel hebben dat zij toekomstige gebeurtenissen sterker kunnen beïnvloeden.

DEEL DIT BERICHT