Home / Blog / Vergaat de wereld in 2020?

Vergaat de wereld in 2020?

LATER LEZEN

Onlangs publiceerde het gerenommeerde onderzoeksinstituut Pew Research Center een opmerkelijke (deel-) studie over de toekomst van het internet [volledig PDF-rapport hier]. De focus van deze studie lag op de maatschappelijke gevolgen van de nieuwe manieren van communiceren en samenwerken die door het internet mogelijk zijn geworden. Volgens het onderzoek heeft de huidige generatie jongeren op de korte termijn enorm profijt van deze nieuwe manieren en zullen zij dan ook volop gebruik maken van de kansen die de onderlinge connectiviteit voortbrengt.  Zo zullen de jongeren van vandaag in de toekomst veel effectiever informatie verwerken, beter onderscheid kunnen maken tussen ‘ruis’ en belangrijke berichten, efficiënter gebruik maken van de crowd en vooral evolueren tot “supertaskers”.

De onderzoekers vroegen de respondenten van dit onderzoek ook over hun toekomstvisies en hebben hun stellingen voorgelegd met verschillende toekomstscenario’s in het jaar 2020. Hieruit blijkt dat de meeste respondenten beweren dat de bovengenoemde ontwikkelingen in 2020 vooral negatieve gevolgen zullen hebben, mits er geen maatschappelijke sturing aan wordt gegeven. Zo zullen de jongeren van nu in 2020 bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om diepe, zinvolle gespreken met elkaar te voeren. Tevens zullen zij alleen in staat zijn om oppervlakkige keuzes te maken en geen geduld en aandacht meer hebben met als mogelijke uitkomst een stagnatie aan innovatie. De grootste angst is de groeiende digital divide, die in 2020 kan leiden tot een klassenmaatschappij, waarbij de jongeren van nu , de ‘digitale inboorlingen’, het zullen overnemen van de rest.

Het jaar 2020 ziet er volgens dit onderzoek dus nogal grimmig uit, maar gelukkig worden de uitkomsten van dit onderzoek vervolgens ook gerelativeerd. Zo wordt er aan het einde van het rapport ook ingegaan op de huidige angsten voor het internet en sociale media, die uitmunten in  een vertekend beeld van de toekomst. Uiteindelijk zal het allemaal gelukkig nogal meevallen: “Our society’s concern with the supposed negative impacts of the internet will seem very old-fashioned in a decade, like Socrates bemoaning the downside of written language, or the 1950’s fears about Elvis Presley’s rock-and-roll gyrations.”