Home / Blog / Bewijs: Facebookvrienden blijven met je ex is ongezond

Bewijs: Facebookvrienden blijven met je ex is ongezond

LATER LEZEN

Dankzij sociale media kun je mensen intensief volgen. Deze vorm van surveillance wordt soms ook wel stalking genoemd. Dat geldt voor mensen die je leuk vindt en voor mensen die je leuk vond. Zo kun je op Facebook allerlei informatie vinden over ex-partners, ook wanneer je niet meer Facebookvrienden met ze bent. Het is maar de vraag of het actief zoeken naar informatie over een ex wel zo gezond is. In een recente studie [abstract] staat deze thematiek centraal.

De onderzoeksvraag was: draagt online blootstelling aan een voormalig romantische partner bij aan ‘breakup recovery and growth’. Deze vage concepten werden gemeten door een schaal voor huidig verdriet over de beëindiging van de relatie en een schaal voor post-traumatische groei. Daarnaast werden negatieve gevoelens, lust voor de ex en verlangen naar de ex gemeten. Facebook-stalking werd gemeten met een ja/nee-vraag. Daarnaast werd gevraagd hoe vaak de respondent op een ex’ pagina keek en hoe vaak naar de lijst vrienden. 464 psychologiestudenten (hoofdzakelijk uit de VS) namen deel aan de survey. Het merendeel (84%) was vrouw. Ongeveer de  helft was single op het moment van onderzoek. Respondenten mochten alleen deelnemen als ze een Facebookaccount hadden en een relatie hadden gehad met iemand die ook een Facebookaccount heeft.

De resultaten laten zien dat je beter geen Facebookvrienden blijft met je ex omdat deze mensen meer negatieve gevoelens hebben over de ex en ook meer naar hem/haar verlangen. Bovendien ervaren mensen die Facebookvrienden blijven minder persoonlijke groei. Ook wanneer je geen vrienden meer bent maar wel je ex bekijkt op Facebook is dit ongezond. Ook hier zien we meer verdriet en verlangen en minder persoonlijke groei. Overigens is surveillance wanneer je geen Facebookvrienden meer bent erger dan surveillance wanneer je dat nog wel bent: de negatieve gevoelens van verlangen waren sterker bij deze groep.

Aan het onderzoek valt op dat theorie ontbreekt. De enige verklaring die de auteur biedt voor haar resultaten is dat dit ook offline geldt: je komt sneller over je ex heen als je geen contact hebt. Het gevonden verschil tussen ‘stalkers’ die Facebookvrienden blijven met de ex en ‘stalkers’ die dat niet zijn laat zien dat het onderzoeksontwerp te simplistisch was. Iedereen die wel eens een vriend heeft aangehoord over zijn/haar stalkgedrag op een ex weet dat er veel meer variabelen een rol spelen (hoe lang is het uit, waarom ging het uit, etc).  Het onderzoek heeft dan ook een hoog borreltafel-gehalte.

DEEL DIT BERICHT