Home / Blog / De logische slachtoffers van online pesten

De logische slachtoffers van online pesten

LATER LEZEN

Deze week was er ontsteltenis over de rouwadvertentie van Tim Ribberink, die zelfmoord heeft gepleegd omdat hij online gepest zou zijn. In een recente studie [abstract] zoeken Amerikaanse onderzoekers naar voorspellers voor slachtoffers van online harassment – lastig gevallen worden online. Dit kan verschillende vormen hebben: bedreigingen, emotioneel kwetsende of seksuele boodschappen die via een elektronisch medium verspreid worden.

Eerder onderzoek liet al zien dat online pesten sterk lijkt op offline pesten. De onderzoekers passen gelegenheidstheorie [routine activities theory], gangbaar in criminologisch onderzoek. Deze theorie houdt in dat slachtoffering het meest waarschijnlijk is als individuen zich in hoge risicosituaties bevinden, nabij gemotiveerde daders, voorkomen als aantrekkelijke doelwitten en zonder bekwaam toezicht zijn.

In deze studie werd daarom gekeken naar nabijheid tot daders (bijv. computergebruik), fysiek toezicht (bijv. aanwezigheid computerfilter ), sociaal toezicht (bijv. op de computerlocatie), persoonlijk toezicht (bijv. mate waarin iemand zelf informatie deelt) en doelwit-geschiktheid (bijv. gender). Er werden 434 middelbare scholieren (12-18) uit Kentucky onderzocht, door middel van een survey afgenomen op school.

Wat maakt het waarschijnlijk dat iemand slachtoffer wordt van online lastigvallen?

  • Het hebben van vrienden die online mensen pesten;
  • Veel risicovolle informatie delen op sociale netwerken;
  • Vrouwen zijn vaker slachtoffer;
  • Leerlingen met lage cijfers zijn vaker slachtoffer, net als leerlinge met weinig computervaardigheid;
  • De aanwezigheid van beschermende software van ouders doet de kans stijgen.

Deze analyse zegt niets over oorzakelijke verbanden: het is aannemelijk dat ouders beschermende software installeren als hun kind gepest wordt en dat er daarom een grote samenhang is. De inzichten zijn evenwel belangrijk omdat er naar het slachtoffer wordt gekeken – een groot taboe omdat het de schijn wekt het slachtoffer verantwoordelijk te maken voor zijn slachtofferschap. EΓ©n uitkomst is hierbij toch echt essentieel: de slachtoffers zijn allemaal close met hun pestkoppen. Pestende vrienden is een belangrijke voorspeller voor gepest worden, belangrijker dan gebrek aan toezicht.Β Het klinkt eigenlijk logisch: mensen die vaak dichtbij pestkoppen zijn lopen risico gepest te worden. In onderzoek naar cyberbullying wordt dit echter zelden meegenomen, ook al is bekend dat dader en slachtoffer elkaar meestal kennen. Voor nader onderzoek en beleid is dit een interessant spoor om te volgen.

DEEL DIT BERICHT