Home / Blog / Geen verschil aanmoediging op sociale media tussen Romney en Obama

Geen verschil aanmoediging op sociale media tussen Romney en Obama

LATER LEZEN

Het zal niet verrassen dat Amerikaanse kiezers sociale media gebruikt hebben om over de verkiezingen te praten. Onderzoek van Pew Internet laat zien wat kiezers zoal deden op sociale media in de dagen voor de verkiezingen, 1 tot 4 november 2012. Dertig procent werd door anderen aangemoedigd om te stemmen. Het valt daarbij op dat er niet meer opgeroepen wordt om op Obama te stemmen dan op Romney. Overigens is face-to-face-communicatie daarbij nog steeds belangrijker dan sociale netwerken. Onderstaande tabel geeft weer hoe mensen horen dat ze moeten stemmen.

Meer dan helft van de respondenten gaf aan zelf anderen in offline gesprekken aan te moedigen te gaan stemmen. Een vijfde deed dat via sociale netwerken. Sociale media worden ook gebruikt om te laten weten wat het is geworden: 22 procent stuurde hierover een statusupdate de wereld in. Er is bij het gebruik van sociale media een leeftijdsverschil: de groep 18-29 jaar doet dit meer dan oudere leeftijdscohorten.

Het onderzoek is gebaseerd op 1011 respondenten die een representatieve afspiegeling zijn van de Amerikaanse bevolking.

Beeld: badge van Foursquare om te laten zien dat gebruikers gestemd hebben.

DEEL DIT BERICHT