Home / Blog / De post-normale wereld: voorspellingen over de toekomst van het web

De post-normale wereld: voorspellingen over de toekomst van het web

LATER LEZEN

High tech woonkamerDeze week bestond het wereldwijde web 25 jaar. Om dit te memoreren vroeg Pew Internet met open vragen 2,558 experts naar hun visie op de toekomst van het web. Hun voorspellingen zijn opmerkelijk consistent, al zijn ze het niet altijd eens over de consequenties. Pew vatte het onderzoek samen in vijftien stelling, waarvan er acht meer hoopvol en zes meer pessimistisch. Er is ook een neutrale aanbeveling. De stellingen zijn weinig spannend voor mensen die nadenken over veranderingen op het web. Daarbij is de indeling in wat goede en slechte ontwikkelingen zijn hevig normatief (hoera voor minder leraren, boe voor meer porno).

Hoopvol:
1. Informatie delen via het internet wordt zo verweven met het alledaagse leven dat het onzichtbaar wordt, zoals elektriciteit dat ook is.

2. Dankzij het internet wordt de wereld meer verbonden, dat betekent meer mondiale relaties en minder onwetendheid.

3. Het Internet der Dingen, kunstmatige intelligentie en big data zullen mensen meer bewust maken van de wereld en hun eigen gedrag.

4. Augmented reality en wearables zullen het dagelijks leven monitoren en van feedback voorzien, vooral op medisch vlak.

5. Politiek bewustzijn en politieke actie worden dankzij het net gefaciliteerd en dit zal leiden tot meer vredelievend protest zoals de Arabische Lente.

6. Het Ubernet zal het belang van grenzen verminderen en op basis van gedeelde interesses ontstaan er nieuwe ‘naties’ die niet gecontroleerd kunnen worden door bestaande natiestaten.

7. Het internet zal de internetten worden omdat toegang en systeem opnieuw onderhandeld zullen worden. We gaan verschillende kanalen gebruiken voor verschillende behoeften.

8. Het internet zorgt voor een revolutie in het onderwijs: meer mogelijkheden met minder geld dat naar gebouwen en docenten moet.

Pessimistisch: 
9. De kloof tussen haves en have-nots wordt groter, wat kan leiden tot rancune en wellicht geweld.

10. Misbruik zal zich blijven ontwikkelen. De aard van de mens verandert niet en dus zal er altijd sprake blijven van pesten, pornografie en misdaad. Mensen die zich met zulke zaken bezighouden zullen nieuwe manieren vinden om anderen het leven zuur te maken.

11. Dankzij deze veranderingen zullen overheden en bedrijven hun macht willen uitoefenen.

12. Mensen blijven in de toekomst privacy inruilen voor gemak. Privacy wordt iets dat alleen rijken zich kunnen veroorloven.

13. Mensen zullen wellicht onvoldoende in staat zijn op deze uitdagingen te reageren. Dit gaat vooral over diplomatie en cyberaanvallen.

14. Veel mensen realiseren zich niet welke veranderingen er gaande zijn. De oude wereld verliest aan betekenis wat kan leiden tot existentiële angst.

Advies: 
15. “The best way to predict the future is to invent it”, oftewel het is belangrijk accurate voorspellingen te doen.

De respondenten kwamen voor 84 procent uit Noord-Amerika. Bijna twintig procent noemde zichzelf wetenschapper, negen procent was ondernemer, tien procent schrijver of journalist.

Pagina van het project, volledig onderzoeksrapport

Beeld: voorstelling van de toekomst uit 1979.