Home / Blog / De seksuele gedragingen van kinderen van 2-12 jaar

De seksuele gedragingen van kinderen van 2-12 jaar

LATER LEZEN

Barbie zonder klerenSeksualiteit bij kinderen is een maatschappelijk moeilijk onderwerp. Als er in de media over gesproken wordt gaat het meestal over misbruik. Ouders zien het seksuele gedrag van hun kinderen al snel als grensoverschrijdend. Ze willen graag weten wat normaal is en/of er reden is tot zorg. Normaal wordt dan opgevat als ‘vaker voorkomend’.

De laatste gegevens voor Nederland zijn in 1990 verzameld. Sindsdien zijn er veel maatschappelijke zorgen geweest over een vermeende seksualisering van de media, waardoor kinderen sneller in aanraking zouden komen met seksueel getinte beelden. Dat zou kunnen betekenen dat kinderen dat gedrag kopiëren. Daarnaast is er veel media-aandacht geweest voor seksueel misbruik van kinderen. Het zou daarom zo kunnen zijn dat seksueel gedrag van kinderen een gevoeliger thema is geworden. Alle reden dus voor nieuw onderzoek.

Maryse Roos van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie VUmc en Hanneke de Graaf van Rutgers WPF onderzochten welk seksueel getint gedrag ouders waarnemen bij hun kind. Ze publiceerden dit onlangs in Kind & Adolescent [abstract]. Het gaat om kinderen tussen de 2 en 12 jaar. In 2013 vulden 1360 ouders een online vragenlijst in. De steekproef was niet representatief en daarom is gewogen voor opleidingsniveau.

Resultaten
Er is veel variatie in de waarnemingen van ouders. Ze zien het vaakst dat kinderen hun eigen geslachtdelen aanraken (78,8%), het minst vaak dat hun kind probeert andere kinderen uit te kleden (3,3%). Ouders nemen bij dochters significant minder seksuele handelingen waar dan bij zonen. Het gaat ook om ander gedrag: jongens zijn vooral bezig met hun piemels (aanraken, laten zien, benoemen). Bij meisjes wordt meer speels gedrag waargenomen, zoals poppen laten seksen (9,1% meisjes vs 5,4% jongens) of verleidelijk dansen (60,7% vs 49,4%).

Er zijn veel verschillen in leeftijd. Ouders merken de meeste gedragingen op bij kinderen van 6 tot en met negen jaar, maar de verschillende gedragingen zijn ongelijk verdeeld over de leeftijden. Sommige dingen nemen af, zoals de tong uitsteken met het geven van kusjes (16,8 bij 2-5-jarigen vs 6,4% bij 10-12 jarigen) of ‘poep’ roepen (84,1% vs  52,0%). Er zijn ook gedragingen die vaker bij oudere kinderen worden waargenomen, zoals verkering hebben (7,2% bij 2-5 jarigen vs 64.9% bij 10-12 jarigen), het zoeken van informatie over seks op het internet (0,0% vs 21,2%) en het stellen van vragen over seksualiteit (34,1% vs 75,9%).

Niet alle ouders zien evenveel bij hun kinderen. Hoogopgeleide ouders nemen gemiddeld meer gedragingen waar. Ouders van niet-Westerse afkomst en gelovige ouders zien minder seksueel getint gedrag bij hun kinderen. De leeftijd van ouders maakt niet uit. Hoe ouders zelf naar seks kijken wel. Ouders met een ‘permissieve attitude’ nemen significant meer seksueel getinte gedragingen waar. Ook ouders die meer over seks praten zien meer bij hun kinderen. Volgens de onderzoekers komt dit mogelijk omdat zulke ouders meer ‘stimulerend opvoedingsgedrag’ vertonen. 

Verschillen
Hoewel de manier van steekproef trekken niet geheel vergelijkbaar is met het laatste onderzoek uit 1990 en de onderzoekers daarom terughoudend zijn, stellen ze vast dat er zaken zijn veranderd. Gedragingen die met naaktheid en geslachtsdelen te maken hebben zijn nu minder vaak gerapporteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanraken en tonen van geslachtsdelen, doktertje spelen en borsten aanraken. Het maken van seksuele geluiden, vooral door jongens, wordt meer gerapporteerd in 2013 dan in 1990.

Meer over dit onderzoek en de maatschappelijke betekenis ervan in mijn column hierover die vandaag op The Post Online verscheen. 

DEEL DIT BERICHT