Home / Blog / Deel dit bericht omdat je het niet begrijpt!

Deel dit bericht omdat je het niet begrijpt!

LATER LEZEN

Het is typerend gedrag voor Twitter, maar bestaat ook op andere sociale media: je retweet (of deelt) een bericht dat anderen schreven. Zo wordt de informatie verder verspreid. Maar onderzoek onder gebruikers van Weibo (een Chinese variant van Twitter) levert een onverwacht bijeffect van retweeten op.

De deelnemers aan het onderzoek [abstract] kregen veertig berichten van maximaal 140 tekens te zien over een lokaal controversieel onderwerp, namelijk al dan niet helpen van oudere mensen die voorover zijn gevallen. De ene helft van de deelnemers kon berichten herposten, de andere helft kreeg deze optie niet.

Wat blijkt nu: de groep die wel kon herposten bleek op een begripstest over de veertig berichten slechter te scoren dan de groep die de berichten niet verder kon verspreiden. Meer nog: over de berichten die de deelnemers hadden gerepost scoorden ze twee maal slechter dan over berichten dat ze niet hadden verder verspreid.

De onderzoekers verklaren dit door dat het reposten een zekere cognitieve belasting meebrengt. Dit zou ook blijken uit een tweede, gelijkaardig experiment waarbij de delende groep en de niet delende groep na de veertig berichten een begripstest moesten afleggen over een wetenschappelijke tekst die ze na de berichten moesten lezen. Ook hier presteerde de delende groep opvallend minder. De onderzoekers zien hier – niet onterecht imho – ook repercussies naar het gebruik van digitale middelen tijdens en voor leren.

Het gevaar bestaat nu wel dat dit bericht uit veiligheidsoverwegingen niet verder zal gedeeld worden…

Dit stuk verscheen eerder op Pedro’s blog X, Y of Einstein

DEEL DIT BERICHT